Recordwinsten voor niet-financiële bedrijven in 2019

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2019 uit op 264,2 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995 en 7,1 miljard euro meer dan in 2018, toen het vorige record werd gerealiseerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De toename van de winst in 2019 was volledig toe te schrijven aan de operationele winst in Nederland. De winsten van buitenlandse dochters bleven vrijwel gelijk.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting
 Operationele winst (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
2009143,04936,535-4,08
2010147,94649,368-2,097
2011148,88662,759-2,596
2012148,5864,077-2,127
2013150,61754,2570,518
2014148,83352,3543,099
2015160,20263,575,69
2016161,63654,4398,726
2017170,86763,1833,101
2018*179,71568,938,45
2019*187,47468,9117,776
* voorlopige cijfers

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 7,8 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. De winstquote (de operationele winst als percentage van de totale toegevoegde waarde) daalde van 40,1 naar 39,8 procent. De niet-financiële bedrijven ontvingen minder rente dan een jaar eerder. De rentebetalingen namen ook af, maar in mindere mate.

Over de winst betalen niet-financiële bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In 2019 betaalden de niet-financiële bedrijven 4,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan een jaar eerder. De relatief grote stijging van de betaalde belastingen komt doordat bedrijven minder verliezen uit het verleden konden verrekenen met de in 2019 behaalde winsten.

De winst na betaling van de belastingen kunnen de bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 2,8 miljard euro minder dividend uitgekeerd. De investeringen in vaste activa waren 6,6 miljard euro hoger dan in 2018. 

Ook in vierde kwartaal fors hogere winst dan jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg de brutowinst voor belastingen 71,8 miljard euro, tegen 70,9 miljard euro in het vierde kwartaal van 2018. Nooit eerder werd in een kwartaal zo’n hoge winst geboekt. De operationele winst steeg met 1,5 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. De winsten van buitenlandse dochters bleven vrijwel gelijk.

In de cijfers over het verslagjaar 2019 is het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog niet zichtbaar.