Consumentenvertrouwen in maart gelijk gebleven

© Nikki van Toorn (CBS)
De stemming onder consumenten verandert niet. Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op -2. Het oordeel over het economisch klimaat is negatiever en de koopbereidheid een fractie hoger.

Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Waarschijnlijk komt het effect van deze maatregelen nog niet tot uiting in het gemeten consumentenvertrouwen van maart. In de paar enquêtedagen sinds 12 maart is wel een dalende trend te zien in het gerapporteerde vertrouwen. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende 12 maanden verslechtert wel fors in maart, maar dat wordt gecompenseerd door een verbetering van het oordeel over de economische situatie van de afgelopen 12 maanden en een lichte stijging van de koopbereidheid. 

Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in maart boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd (gemiddelde van de deelvragen)
jaarmaandsaldo
2016april6
mei7
juni11
juli9
augustus9
september12
oktober17
november20
december21
2017januari21
februari22
maart24
april26
mei23
juni23
juli25
augustus26
september23
oktober23
november22
december25
2018januari24
februari23
maart24
april25
mei23
juni23
juli23
augustus21
september18
oktober15
november13
december9
2019januari0
februari-2
maart-4
april-3
mei-3
juni0
juli2
augustus0
september-2
oktober-1
november-2
december-2
2020januari-3
februari-2
maart-2

Negatiever over economische situatie in de komende 12 maanden

Het oordeel over de economie is negatiever dan in de voorgaande maand. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -5 naar -8. Consumenten zijn aanzienlijk negatiever over de economie in de komende twaalf maanden, maar positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Economisch situatie komende 12 maanden (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
jaarmaandsaldo
2016april9
mei12
juni23
juli18
augustus19
september25
oktober32
november38
december38
2017januari40
februari41
maart45
april49
mei43
juni40
juli41
augustus43
september38
oktober40
november38
december40
2018januari41
februari40
maart41
april41
mei35
juni34
juli34
augustus30
september26
oktober19
november17
december7
2019januari-9
februari-13
maart-15
april-13
mei-12
juni-7
juli-2
augustus-10
september-14
oktober-14
november-16
december-18
2020januari-17
februari-15
maart-25

Koopbereidheid fractie beter

De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator gaat van 1 in februari naar 2 in maart. Zowel het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden verbetert. Consumenten vinden de tijd voor het doen van grote aankopen een fractie minder gunstig dan in de voorgaande maand.

Bronnen

Relevante links