Vijfde jaar op rij meer goederenvervoer over de weg

Luchtfoto van snelweg met links en rechts bos in herfstkleuren
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
In 2019 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 689 miljoen ton goederen. Dat is 1,3 procent meer dan in 2018. Het wegvervoer door Nederlandse vrachtauto’s neemt al toe sinds 2015. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de hoeveelheid goederen die binnen de Nederlandse landsgrenzen werden vervoerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

In 2018 werden er al meer goederen dan ooit tevoren binnenlands vervoerd door Nederlandse vrachtauto’s (548 miljoen ton). In 2019 steeg dit verder met 2,2 procent, naar 560 miljoen ton. Het binnenlands vervoer neemt al toe sinds 2015. Het internationaal door Nederlandse vrachtauto’s getransporteerde gewicht aan goederen daalde van 132 miljoen ton in 2018 naar 129 miljoen ton in 2019. Het internationaal goederenvervoer vertoonde de laatste jaren schommelingen: zo was in 2017 nog sprake van een toename van 3,0 procent, in 2016 daalde het internationaal vervoer met 3,5 procent.

Vervoerd gewicht door Nederlandse vrachtauto's
jarenBinnenlands (mln ton)Internationaal (mln ton)
2010520,9136,8
2011516,9140,9
2012497,4134,3
2013505137,1
2014503,1136,6
2015508,9132,6
2016528,4128
2017534131,9
2018547,8132,4
2019560,1128,8

Minder goederenvervoer met buurlanden

De daling in 2019 van het internationaal goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s kwam vooral doordat er minder werd vervoerd vanuit en naar onze buurlanden. Met name het vanuit en naar Duitsland vervoerde gewicht daalde, met 4,1 miljoen ton (8,2 procent). Over de Belgische grens werd 1,2 miljoen ton minder vervoerd (2,9 procent).
Ook vanuit en naar Frankrijk (na Duitsland en België de belangrijkste vervoersrelatie) daalde het vervoer (1,9 procent). Het vervoerd gewicht van en naar Scandinavië daarentegen nam met 9,2 procent toe. Het goederenvervoer over de grens met het Verenigd Koninkrijk bleef nagenoeg gelijk.

 

Vervoer door Nederlandse vrachtauto's
laad- losLandcode2019 (mln ton)2018 (mln ton)
Land van herkomst en bestemming
Duitsland46,350,4
België39,240,4
Frankrijk8,38,5
Scandinavië2,22,0
Verenigd Koninkrijk1,91,9
Overige landen2,32,6

Beroepsvervoer licht gestegen

In 2019 vervoerden Nederlandse beroepsvervoerders 550 miljoen ton aan goederen, 0,2 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee zijn ze verantwoordelijk voor bijna 80 procent van het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht. In het binnenlands vervoer stegen de vervoerde tonnages door beroepsvervoerders met 1,0 procent, terwijl het internationaal vervoer (vanuit en naar Nederland) met 5,4 procent daalde. Van elke 100 ton goederen vervoerd door beroepsvervoerders werd 79 ton binnen de Nederlandse grenzen vervoerd.
Het eigen vervoer, waarbij goederen worden getransporteerd door het bedrijf zelf, kende in 2019 een sterkere toename: 5,8 procent. Ook deze stijging kan worden toegeschreven aan meer transport op Nederlands grondgebied (6,8 procent).

Meer binnenlands vervoer bouwgoederen

Het binnenlands vervoerde gewicht steeg sinds 2015 vooral doordat er meer bouwgoederen werden vervoerd. Ook in 2019 steeg dit vervoer, met 1,3 procent. Bouwgoederen hebben een aandeel van ruim een kwart in het totale binnenlands vervoer. Wel werd er in 2019 minder zand, grond en grind vervoerd. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de laatste 2 kwartalen van 2019. In de eerste helft van 2019 steeg het vervoerd gewicht van zand en grond nog met 10 procent.

Binnenlands vervoerd gewicht door Nederlandse vrachtauto's
jarenLandbouw- en levensmiddelen (mln ton)Bouwgoederen (mln ton)Chemie (mln ton)Stuk- en containergoederen (mln ton)Afval (mln ton)Overige goederen (mln ton)
2010140140,838,770,743,287,6
2011142,9142,540,569,836,584,7
2012144,4127,244,969,735,775,6
2013134,9131,541,275,840,780,8
2014138,8132,739,277,838,376,3
2015144,9131,543,976,738,473,4
2016151135,743,880,739,577,7
2017146,8141,149,182,837,576,8
2018147,8149,64790,83577,6
2019154,5151,547,592,134,979,6