Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2015 641.440
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2016 656.417
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2017** 665.992
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2018** 680.169
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2019* 688.911
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2015 508.883
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016 528.369
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2017** 534.045
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018** 547.805
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019* 560.075
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2015 132.557
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2016 128.048
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2017** 131.947
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2018** 132.364
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2019* 128.836
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2015 102.247
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2016 100.862
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2017** 104.065
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2018** 105.811
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2019* 100.198
Beroepsvervoer Totaal 2015 494.521
Beroepsvervoer Totaal 2016 519.654
Beroepsvervoer Totaal 2017** 535.520
Beroepsvervoer Totaal 2018** 549.105
Beroepsvervoer Totaal 2019* 550.254
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2015 375.984
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2016 405.529
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2017** 416.498
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2018** 430.261
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2019* 434.541
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2015 118.537
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2016 114.125
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2017** 119.022
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2018** 118.844
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2019* 115.713
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2015 89.655
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2016 88.634
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2017** 92.390
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2018** 93.988
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2019* 88.904
Eigen vervoer Totaal 2015 146.919
Eigen vervoer Totaal 2016 136.763
Eigen vervoer Totaal 2017** 130.473
Eigen vervoer Totaal 2018** 131.064
Eigen vervoer Totaal 2019* 138.657
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2015 132.899
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016 122.840
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2017** 117.547
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018** 117.544
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019* 125.534
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2015 14.020
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2016 13.923
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2017** 12.926
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2018** 13.520
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2019* 13.123
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2015 12.592
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2016 12.228
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2017** 11.674
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2018** 11.822
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2019* 11.294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1997.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief, de cijfers van 2017 en 2018 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2019 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 9 maart 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).