Eindspurt omzetstijging autobranche 4e kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Marco van Middelkoop luchtfotografie
De omzet in de auto- en motorbranche is in 2019 met 3,6 procent gestegen. Dit is het vijfde jaar op rij dat de omzet stijgt, al was de stijging minder groot dan in 2018 (4,4 procent). Met name de importeurs en de autohandel- en reparatie zagen in de tweede helft van 2019 hun omzet stijgen. Dit heeft onder andere te maken met de toename van de verkoop van elektrische auto’s. Dit meldt het CBS in het nieuwe Kwartaalbericht over de auto- en motorbranche.

Gedurende het jaar gaven ondernemers in de autobranche aan dat zij een tekort aan arbeidskrachten hadden. Inmiddels is dat minder een belemmering geworden. Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is gedurende het jaar gedaald van 4,8 duizend naar 4 duizend. Het ondernemersvertrouwen is het hele jaar 2019 negatief geweest.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche
Categorie2019 (% verandering t.o.v. jaar eerder)2018 (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Auto- en motorbranche3,64,4
Importeurs5,02,1
Handel in en reparatie van personenauto’s 4,76,5
Auto- en motorbranche3,64,4
Gespecialiseerde reparatiebedrijven2,65,0
Zware-bedrijfsautobranche1,54,8
Handel en reparatie van motorfietsen0,72,2
Handel in auto-onderdelen-0,10,2

Hoogste omzettoename in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal is de omzet met 8,4 procent gestegen, veel meer dan in het derde kwartaal (5,3 procent). De importeurs hebben de hoogste omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, te weten 15,4 procent. In de autohandel en -reparatie is de omzetstijging 11,8 procent hoger dan in het vierde kwartaal 2018. Bij deze deelbranches speelt nog de gunstige bijtelling voor 2019 voor elektrische auto’s een rol. In de zware-bedrijfsautobranche is de omzet in het vierde kwartaal 6,5 procent lager dan een jaar eerder. De omzetten in de gespecialiseerde reparatiebranche, de onderdelenbranche en de handel en reparatie van motorfietsen zijn min of meer gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, 2019
Categorie2019 4e kwartaal (% verandering t.o.v. jaar eerder)2019 3e kwartaal (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Auto- en motorbranche8,45,1
Importeurs15,47,0
Handel in en reparatie van personenauto’s 11,84,8
Handel en reparatie van motorfietsen0,74,6
Handel in auto-onderdelen0,22,6
Gespecialiseerde reparatiebedrijven0,02,3
Zwaardere bedrijfsautobranche-6,69,9

Vertrouwen auto- en motorbranche niet positief

Het vertrouwen onder ondernemers in de autobranche is ook het eerste kwartaal van 2020 nog negatief (–7,6). Dit was een kwartaal eerder nog –7,2. Van de ondernemers verwacht in het eerste kwartaal 10,5 procent een omzettoename in de komende 3 maanden. Vorig kwartaal sprak nog 26,4 procent van de ondernemers deze verwachting uit. In bijna alle branches is het vertrouwen van de ondernemers hoger dan in de autohandel en reparatie.

Ondernemersvertrouwen, bedrijfstakken
Bedrijfstak2020 1e kwartaal2019 4e kwartaal
Niet financiële bedrijfsleven6,46,6
Bouwnijverheid13,615,3
Groothandel en handelsbemiddeling12,310,8
Informatie en communicatie10,59,5
Verhuur en handel van onroerend goed7,42,8
Detailhandel (niet in auto’s)5,712,9
Industrie2,53,6
Vervoer en opslag1,60,0
Horeca0,21,9
Autohandel en -reparatie-7,6-7,2
Delfstoffenwinning-10,6-8,5

 

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
Jaar  Ondernemersertrouwen
2014I1
2014II-12,8
2014II-4,3
2014IV-4,7
2015I-3,7
2015II2,7
2015II4,9
2015IV11,4
2016I0,9
2016II-0,9
2016II4
2016IV-0,3
2017I2,7
2017II9,1
2017II6,3
2017IV7,4
2018I9,2
2018II6,7
2018II-0,8
2018IV2,7
2019I-5,1
2019II-5,3
2019II-12,7
2019IV-7,2
2020I-7,6

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het vierde kwartaal gedaald. Er gingen 18 bedrijven failliet, 22 minder dan in het derde kwartaal van 2019.