Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief vaak hightechproducten in die ze verder verwerken. Dit meldt het CBS in de publicatie “De Nederlandse importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS”.
De goedereninvoer uit China groeide de laatste drie decennia veel harder dan de totale goedereninvoer. Het aandeel van goederen uit China in de import steeg van 0,5 procent in 1988 naar 8,9 procent in 2018. De laatste jaren schommelde dit aandeel tussen 8 en 9 procent.

Nederland toegangspoort naar Europese markten

Van de 39,2 miljard euro aan goederen die Nederland in 2018 uit China importeerde, was 26,3 miljard euro bestemd voor wederuitvoer en bijna 12,9 miljard euro voor de Nederlandse markt. Ongeveer twee derde van de uit China geïmporteerde goederen verliet Nederland in vrijwel onbewerkte staat.

De goedereninvoer uit China bestemd voor de Nederlandse markt bestond voor 7,6 miljard euro aan directe invoer als input voor de productie van goederen en diensten door bedrijven in Nederland (intermediair verbruik). De andere 5,2 miljard euro betrof invoer van eindproducten voor finale bestedingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bestedingen aan consumptiegoederen zoals speelgoed, of aan kapitaalgoederen zoals machines.

Goedereninvoer uit China naar bestemming, 2018
 Invoer voor wederuitvoer (mld euro)Invoer voor intermediair
verbruik (mld euro)
Invoer voor finale bestedingen (mld euro)
26,337,645,23

Relatief veel import van hightechgoederen

De 7,6 miljard euro aan Chinese invoer voor verbruik in productieprocessen in Nederland kan worden uitgesplitst naar technologische intensiteit. Hightechgoederen, zoals laptops, tablets, en telefoons, zijn goed voor 28 procent. Dat is een hoog aandeel, in de totale invoer vanuit de hele wereld voor verbruik in productieprocessen is het 9 procent.

Mediumhightechgoederen hadden het grootste aandeel in de invoer uit China voor verdere verwerking met 34 procent (wereldwijd 26 procent). De voornaamste ingevoerde mediumhightechproducten uit China zijn ledlampen, lithium-ion-batterijen (vooral gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto’s) en telefoonladers.

Invoer uit China voor intermediair verbruik, 2018
Technologische intensiteitLowtech (%)Mediumlowtech (%)Mediumhightech (%)Hightech (%)Niet technologisch (%)
13,721,534,028,02,9

Meeste import voor verdere verwerking uit China naar industrie

Van de bedrijfstakken importeert de industrie het grootste deel van de invoer voor verdere verwerking uit China. In 2018 importeerden industriële bedrijven voor 4,2 miljard euro aan goederen uit China voor verdere verwerking, dat is 55 procent van de totale intermediaire invoer uit China.

In relatieve zin importeerde de IT- en informatiedienstverlening het meest uit China, 36 procent van de totale import van deze bedrijfstak was afkomstig uit China. Deze invoer bestond met name uit computers en computeronderdelen.

Ook de telecomsector importeerde relatief veel uit China met een aandeel van 19 procent in de import. De voornaamste importen uit China van deze bedrijfstak bestonden uit telefoons.

De bouw was de grootste niet-industriële afnemer van Chinese goederen. Bouwbedrijven importeerden in 2018 voor meer dan 1 miljard euro aan goederen uit China, 14 procent van de totale intermediaire invoer uit China. De belangrijkste ingevoerde producten waren verlichtingstoestellen, transformators, computers en ledlampen.

Invoer uit China voor intermediair verbruik, 2018
BedrijfstakDirecte import (mln euro)
Bouwnijverheid1057,4
Elektrotechnische industrie749,7
Machine-industrie605,1
Chemische industrie532,8
Voedings- en genotmiddelenindustrie488,2
Overheid, onderwijs en gezondheidszorg487,9
Transportmiddelenindustrie485,7
Zakelijke dienstverlening348,1
IT- en informatiedienstverlening261,7
Metaalindustrie257,0

Merendeel import voor verdere verwerking bestemd voor export

Van de import van intermediaire goederen uit China wordt 45 procent verwerkt tot producten van eigen makelij en diensten die uiteindelijk geconsumeerd worden binnen Nederland. Dat betekent dat meer dan de helft van de uit China geïmporteerde goederen voor intermediair gebruik uiteindelijk verwerkt wordt tot goederen en diensten voor de export.

In 2018 werd voor 2,8 miljard euro aan goederen uit China geïmporteerd die vervolgens werden verwerkt voor de export. Het merendeel van die import bestond uit machines, apparaten en onderdelen. In 2018 was voor bijna 2 miljard euro aan import van zulke producten nodig om de buitenlandse markt te bedienen. Het tweede belangrijkste importproduct uit China dat wordt gebruikt om exportproducten te maken betreft organische chemische producten, gevolgd door kunststoffen.