Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS

foto van een vrachtwagen die goederen importeert naar nederland
Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie hoe Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van producten uit China, Rusland en de Verenigde Staten.
Dit rapport en bijbehorende tabellensets beschrijven de Nederlandse import- en exportafhankelijkheden van China, Rusland en de Verenigde Staten naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie. Het betreft onder andere nieuwe informatie over (1) de ontwikkeling en samenstelling van de bilaterale goederenhandel tussen Nederland en bovengenoemde drie landen, (2) de bestemming van de invoergoederen; welk deel van de import is bestemd voor wederuitvoer, en welk deel is voor de binnenlandse markt, en (3), welke sectoren direct of indirect producten uit de drie landen importeren, en hoe deze importen gebruikt worden in hun productieprocessen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.