Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of whatsapp. Ruim drie kwart van de managers is buiten hun werkuren bereikbaar voor collega’s of klanten. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een internetenquête onder bijna 63 duizend werknemers (in 2018) van 15 tot 75 jaar, die in Nederland werken. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Ook wordt gevraagd of, en zo ja hoe vaak, ze buiten werktijd voor werkgerelateerde zaken bereikbaar zijn voor collega’s of klanten.

Vooral managers veelvuldig bereikbaar buiten werktijd

Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar (76 procent). Ook werknemers met een pedagogisch beroep, veelal werkzaam in het onderwijs, zijn dit met 61 procent meer dan de meeste andere beroepen. Werknemers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep, een beroep in de techniek, of in zorg en welzijn, zijn gemiddeld het minst vaak bereikbaar buiten werktijd. Toch zijn ook in deze beroepen nog altijd ruim 4 op de 10 werknemers frequent in eigen tijd bereikbaar.

Bereikbaarheid buiten werktijd, 2018
BeroepsklasseBereikbaar buiten werktijd (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Alle werknemers47,3
Beroepsklasse
Managers75,9
Pedagogisch61,2
Commercieel53
Dienstverlenend50
Creatief en taalkundig48,9
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch48,5
Agrarisch45,5
ICT45,3
Transport en logistiek44,2
Zorg en welzijn 42,3
Technisch41,2
Bedrijfseconomisch en administratief40,7
Bron: CBS, TNO

Hoogopgeleide 45-plussers vaakst buiten werk bereikbaar

Hoogopgeleide werknemers van 45 tot 75 jaar zijn het meest buiten werktijd bereikbaar voor werkgerelateerde zaken (56 procent). Ook jongeren tot 25 jaar met een laag (53 procent) of middelbaar (51 procent) onderwijsniveau zijn relatief vaak of altijd in eigen tijd bereikbaar. Boven de 35 jaar neemt de bereikbaarheid toe met het onderwijsniveau. Mannen zijn vaker dan vrouwen bereikbaar: 50 tegenover 45 procent.

Bereikbaarheid buiten werktijd naar onderwijsniveau, 2018
LeeftijdLaag (% werknemers)Middelbaar (% werknemers)Hoog (% werknemers)
15 tot 25 jaar52,651,243
25 tot 35 jaar42,54742,2
35 tot 45 jaar43,247,149,9
45 tot 55 jaar41,946,955,9
55 tot 65 jaar39,843,555,3
65 tot 75 jaar39,845,161,8
Bron: CBS, TNO

Hoogopgeleiden met vaste arbeidsrelatie vaakst bereikbaar

Hoogopgeleiden met een vaste arbeidsrelatie geven vaker dan hoogopgeleiden met een flexibele arbeidsrelatie aan buiten werktijd bereikbaar te zijn: 51 tegen 42 procent. Onder laagopgeleiden zijn het juist degenen met een flexibele arbeidsrelatie (47 procent) die buiten het werk om vaker bereikbaar zijn dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie (43 procent).

Bereikbaarheid buiten werktijd naar arbeidsrelatie, 2018
OnderwijsniveauVast (% werknemers van 15 tot 75 jaar)Flexibel (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Laag
onderwijsniveau
42,947,4
Middelbaar
onderwijsniveau
47,346,1
Hoog
onderwijsniveau
51,141,8
Bron: CBS, TNO

Laagopgeleiden vaker ‘altijd’ bereikbaar in eigen tijd

Laagopgeleiden geven vaker dan hoogopgeleiden aan dat ze ‘altijd’ bereikbaar zijn buiten hun werk om: 26 tegen 20 procent. Het aandeel werknemers dat aangeeft ‘vaak’ buiten werktijd bereikbaar te zijn, neemt toe met het onderwijsniveau: van de laagopgeleiden is 19 procent vaak voor hun werk bereikbaar in eigen tijd, van de hoogopgeleiden is dit bijna 30 procent.

Bereikbaarheid buiten werktijd, 2018
OnderwijsniveauVaak (% werknemers van 15 tot 75 jaar)Altijd (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Laag onderwijsniveau1925,8
Middelbaar onderwijsniveau2225
Hoog onderwijsniveau29,520,1
Bron: CBS, TNO