Wie doet de auto weg?

© Nikki van Toorn (CBS)
Het aantal personenauto’s in ons land groeit elk jaar. Toch zijn er elk jaar ook mensen die hun auto wegdoen. In 2017 waren dat 302 duizend personen. Het wegdoen van de auto gebeurde vaak bij een verhuizing of bij een verandering van de huishoudenssamenstelling. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

In het onderzoek is geanalyseerd hoeveel personen begin 2017 autobezitter waren maar geen auto meer hadden op 1 januari 2018. Nagegaan is of dit gebeurde bij een verhuizing of bij een wijziging in de huishoudenssamenstelling, zoals (al dan niet gehuwd) gaan samenwonen, een echtscheiding of verweduwing. Andere motieven om de auto weg te doen zijn niet onderzocht. Voor dit onderzoek zijn voertuiggegevens van de RDW gekoppeld aan achtergrondkenmerken van personen uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder.

Weinig wijzigingen in autobezit

Van 757 duizend personen (5,5 procent van de volwassenen) wijzigde het autobezit in 2017. 302 duizend personen (2,2 procent) deden hun auto weg, 455 duizend personen (3,3 procent) schaften een auto aan. Voor het grootste deel van de volwassenen (94,5 procent) veranderde er niets in het autobezit gedurende 2017: 6,4 miljoen personen (46,6 procent) bleven autobezitter, 6,6 miljoen personen (47,9 procent) bleven autoloos. Van deze laatste groep had 41,0 procent geen autorijbewijs.

Wijzigingen in autobezit in 2017
CategoriesAutobezit
Blijft autoloos6612,6
Blijft autobezitter6425,8
Wordt autobezitter455,0
Auto weggedaan301,6

Vooral jongeren doen auto weg

Van de jongeren die begin 2017 een auto hadden, had 8,8 procent geen auto meer op 1 januari 2018. Van de ouderen (75 jaar of ouder) was dat 5,2 procent. Van 20,4 procent van deze ouderen verliep in 2017 ook het autorijbewijs.

Autobezitters die auto wegdeden in 2017
 autoweg tov wel auto1-1-2017 (%)
18 tot 30 jaar8,82
30 tot 50 jaar4,9
50 tot 65 jaar3,49
65 tot 75 jaar2,4
75 jaar of ouder5,21

Vaker auto weg bij verhuizing

Van de autobezitters die in 2017 verhuisden deed 8,1 procent de auto weg. Bij de autobezitters die niet verhuisden was dat 4,2 procent. Van de 75-plussers met een auto die verhuisden deed 18,6 procent de auto weg. Als deze ouderen verhuisden naar een verpleeg- of verzorgingshuis deed 49,5 procent hun auto weg. Ter vergelijking: van de 75-plussers met een auto die wel verhuisden maar niet naar een instelling deed 12,0 procent de auto de deur uit.

Autobezitters die in 2017 de auto hebben weggedaan
 Verhuisd (%)Niet verhuisd (%)
18 tot 30 jaar10,48,3
30 tot 50 jaar6,94,7
50 tot 65 jaar6,53,4
65 tot 75 jaar5,82,3
75 jaar of ouder18,64,7
Totaal8,14,2

Auto weg na echtscheiding of verweduwing

Ten slotte speelt ook de wijziging van de huishoudenssituatie een rol bij de beslissing om de auto wel of niet weg te doen. Van de autobezitters die gingen samenwonen deed 9 procent hun auto weg. In huishoudens waar iemand alleen kwam te staan, bijvoorbeeld na een echtscheiding of door verweduwing, deed 8 procent de auto weg. Ter vergelijking: van de alleenstaanden die alleen bleven deed 4 procent de auto weg, van de paren met kinderen van wie de huishoudenssamenstelling niet veranderde, deed 4 procent het voortaan zonder auto.

Wijziging autobezit in 2017 na wijziging huishoudensamenstelling
 Huishoudenssamenstelling gewijzigd (%)
Van eenpersoonshuishouden naar:
paar met/zonder kinderen8,9
paar zonder kinderen8,3
paar met kinderen10,8
Van paar met kinderen naar:
eenouder7,9
paar zonder kinderen5,3
Van paar met/zonder kinderen naar:
eenpersoonshuishouden8