Wie doet de auto weg?

© Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper
Het aantal personenauto’s in ons land groeit elk jaar. Toch zijn er elk jaar ook mensen die hun auto wegdoen. Wat zijn de (persoons)kenmerken van deze groep? En hoe verschillen zij van Nederlanders die juist een auto aanschaffen?
In het onderzoek is onderzocht hoe groot de groep Nederlanders is die hun auto wegdeed in 2017 en welke (persoons)kenmerken deze groep typeren. Ook is nagegaan is of dit gebeurde bij een verhuizing of bij een wijziging in de huishoudenssamenstelling, zoals (al dan niet gehuwd) gaan samenwonen, een echtscheiding of verweduwing. Tot slot zijn ook de kenmerken van de auto die werd weggedaan in beeld gebracht. Dezelfde analyses zijn ook uitgevoerd voor de groep Nederlanders die juist autobezitter werden in 2017. Voor dit onderzoek zijn voertuiggegevens van de RDW gekoppeld aan achtergrondkenmerken van personen uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder.