Toeristische bestedingen 87,5 miljard euro in 2018

© Nikki van Toorn
De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen groeiden deze bestedingen met 4,1 procent. Het aantal banen in de toeristische sector nam met 27 duizend toe tot 791 duizend. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken.
De groei in toeristische bestedingen was te danken aan zowel de bestedingen van binnenlandse toeristen als van buitenlandse toeristen in Nederland. De bestedingen van binnenlandse toeristen waren 2,7 miljard euro hoger dan in 2017 en bedroegen in totaal 51,9 miljard euro (2018). De bestedingen van buitenlandse toeristen namen met 2,5 miljard euro toe naar 32,5 miljard euro.

Toeristische bestedingen
JaarBuitenlands toerisme (mld euro)Binnenlands toerisme, bestemming binnenland (mld euro)Binnenlandse bestedingen, bestemming buitenland (mld euro)Overige bestedingen (mld euro)
201014,90037,0944,7232,799
201115,56938,7265,1432,799
201217,23939,1835,4752,795
201318,98638,7725,5122,768
201421,12139,9305,5912,799
201523,95740,9215,7702,864
201626,56841,5125,8622,901
201730,04042,9616,1922,994
2018*32,49045,3146,5593,087
*voorlopige cijfers

Groei binnenlands toerisme

Nederlanders gaven 5,5 procent meer uit aan vakantie in eigen land. De groei van het binnenlands toerisme in 2018 komt grotendeels doordat de zomer nog warmer was en het zomerweer langer duurde dan in 2017. Nederlanders hebben tijdens vakanties en uitjes vooral meer geld uitgegeven aan eten en drinken in de horeca, maar ook de uitgaven aan bijvoorbeeld brandstof en sport en ontspanning namen toe. Er zijn ook Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland, maar daarvoor geld besteden aan accommodaties en vervoer bij Nederlandse bedrijven. Deze (binnenlandse) toeristische bestedingen waren in 2018 met 6,6 miljard euro 5,9 procent hoger dan in 2017.

Groei buitenlands toerisme

De bestedingen van buitenlandse toeristen namen met 8,2 procent sterker toe dan van binnenlandse toeristen. De toename werd deels veroorzaakt door het grotere aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in logiesaccommodaties. Daarnaast hebben ook weer meer buitenlandse toeristen een accommodatie en/of (vlieg)ticket geboekt bij een Nederlands bedrijf. Een groot deel van deze toeristen reisde niet daadwerkelijk naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven verdienden wel aan deze boekingen.

Toegevoegde waarde toerismesector bedraagt 4,4 procent van het bbp

Het economisch belang van het toerisme blijft stijgen. Door de toename van de toegevoegde waarde van de sector is het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie in 2018 met 0,1 procentpunt gegroeid naar 4,4 procent.

De toegevoegde waarde van de toeristische sector bedroeg 30,4 miljard euro in 2018. Dat is een stijging van 7,1 procent ten opzichte van 2017. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen was de stijging 5,0 procent, terwijl de Nederlandse economie in 2018 met 2,6 procent groeide. De horeca droeg met ruim 12 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde in de toeristische sector in 2018.

Toegevoegde waarde toerisme naar bedrijfstak, 2018*
BedrijfstakToegevoegde waarde
Horeca12,029
Luchtvaart, reisbureaus- en bemiddeling 7,054
Sport, recreatie en gokwezen2,731
Kunst en cultuur en hobbyclubs1,705
Overige bedrijfstakken6,923
*voorlopige cijfers

Werkgelegenheid in toerismesector neemt verder toe

Het aantal banen in de toeristische sector in Nederland is in 2018 met 3,6 procent gestegen naar 791 duizend banen. Het aandeel van de toeristische sector in het totaal aantal banen nam toe naar 7,5 procent.

Werkgelegenheid toeristische sector
JaarBanen (x 1 000)Arbeidsjaren (x 1 000)
2010641384
2011663392
2012671395
2013677400
2014703413
2015718423
2016737438
2017*764456
2018*791474
*voorlopige cijfers


De toeristische sector telt veel deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen (arbeidsjaren) was de sector in 2018 goed voor 474 duizend banen, 6,3 procent van het totale aantal arbeidsjaren in de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsjaren in de toerismesector steeg tussen 2017 en 2018 met 3,8 procent. Voor de Nederlandse economie als geheel was dit 2,6 procent. Bijna de helft van de arbeidsjaren in de toeristische sector zat in de horeca, een kwart in de luchtvaart, reisbemiddeling, kunst en cultuur en sport, recreatie en het gokwezen. Een gering aantal zat in branches als de detailhandel, het openbaar vervoer en taxidiensten.

Werkgelegenheid toerisme (in arbeidsjaren) naar bedrijfstak, 2018*
BedrijfstakArbeidsjaren
Horeca232
Luchtvaart, Reisbureaus- en bemiddeling 33
Sport, recreatie en gokwezen45
Kunst en cultuur en hobbyclubs37
Overige bedrijfstakken127
*voorlopige cijfers