Toelichting kanker

Met sterfte aan kanker wordt in dit bericht bedoeld het totale aantal overlijdensgevallen aan nieuwvormingen, ICD10-codes C00-D48.