Handelstekort met de Verenigde Staten kleiner in 2018

© ANP
In 2018 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 23,7 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten, 20 procent meer dan in 2017. De importwaarde van goederen uit de Verenigde Staten was 33,7 miljard euro, 9 procent meer dan een jaar eerder. Het handelstekort kwam uit op 10,0 miljard euro. Dat is 1,1 miljard euro lager dan in 2017. Dit blijkt uit de nieuwste handelsgegevens van het CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/a6865ca8864f43fd9cf30db78d8dc526]

Het handelsbelang tussen Nederland en de Verenigde Staten is groot. Van de Nederlandse import komt 7,6 procent uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is daarmee na Duitsland, België en China het vierde importland van Nederland. Als exportbestemming staat de Verenigde Staten op een vijfde positie met een exportbelang van 4,8 procent. Andersom is Nederland de achtste exportbestemming van de Verenigde Staten met een exportaandeel van 2,7 procent. Als goederenleverancier staat Nederland op een 22e positie met een aandeel van 0,8 procent. Bijna driekwart van de Nederlandse exportgoederen is van Nederlandse makelij.

Handel met de Verenigde Staten
 Import (mld euro)Export (mld euro)
201530,06918,025
201630,25217,648
201730,90319,781
201833,71223,696

Veel hightechgoederen naar Verenigde Staten

Vooral hightechproducten gaan op grote schaal naar de Verenigde Staten. Het land is daarmee het belangrijkste afzetland voor in Nederland geproduceerde hightechgoederen.
Vooral fabrikanten van gespecialiseerde machines, zoals chipmachines, en aardolieproducten hebben in 2018 meer geëxporteerd naar de Verenigde Staten. In 2018 was de export van gespecialiseerde machines 1,3 miljard euro (55 procent) hoger dan een jaar eerder. De hogere export van aardolieproducten komt niet alleen door een groter volume maar ook door hogere prijzen.

Belangrijkste exportproducten naar de Verenigde Staten
 2018 (mld euro)2017 (mld euro)
Gespecialiseerde machines3,52,3
Aardolieproducten2,61,8
Orthopedische apparaten0,90,8
Generatoren en motoren0,80,7
(Mobiele) telefoons0,70,7
IJzer en staal0,70,6
Personenauto's0,70,6
Bier0,70,7
Luchtvaartuigen0,60,8
Medische instrumenten, apparaten0,60,4

Export ijzer en staal hoger

In juni 2018 stelde de Verenigde Staten een importheffing in op ijzer en staal van 25 procent, en op aluminium van 10 procent, voor vrijwel alle landen. Nederland exporteerde vorig jaar voor 661 miljoen euro aan ijzer en staal naar de Verenigde Staten. Van het ijzer en staal dat onder de heffing valt, exporteerde Nederland voor 631 miljoen euro. De in de Verenigde Staten te betalen importheffingen worden overigens niet meegeteld in de Nederlandse exportwaarde. In de periode juni-december 2018, nadat de maatregel van kracht werd, is de exportwaarde van dit ijzer en staal met 6 procent toegenomen. De Nederlandse export van aluminium naar de Verenigde Staten is met 45 miljoen euro beperkt.

Exportwaarde ijzer en staal naar de Verenigde Staten
   januari-mei (mln euro)juni-december (mln euro)
IJzer en staal2018225437
IJzer en staal2017199408
Op ruim 95 procent van deze export zijn in 2018 hogere importheffingen van toepassing

New Jersey belangrijkste bestemming binnen de Verenigde Staten

Van alle Amerikaanse staten importeerde New Jersey in 2018 de meeste goederen uit Nederland. Ruim 16 procent van de waarde van de goederen die Nederland aan de Verenigde Staten levert, heeft New Jersey als (eind)bestemming. De staat Illinois volgt met een aandeel van 13 procent, daarna Californië (bijna 8 procent), Texas (meer dan 7 procent), New York (bijna 5 procent) en Oregon (bijna 5 procent).

0303021a 0,0% tot 1,0% 1,0% tot 2,0% 2,0% tot 3,0% 3,0% tot 4,0% 5,0% of meer Ve r d e l i n g v an g oe d e r e n i m p o rt v an d e V e r e n i g d e S t a t e n u i t N e d e r l a n d n a ar s t a a t , 2018 W A ORIDNVMTWYNDSDNE K S OKNMAZCAAKHITXARMOIAMNWIILINOHMI P A WVKYTNALMSLAGASCFLNC V A VTNYMENHMACTRINJDEMDDCCOUT

Meer weten, ook over de verdere verwevenheid tussen Nederland en de Verenigde Staten?
Lees de Internationaliseringsmonitor over de Verenigde Staten via de link hieronder.