Consumentenprijzen in februari 2,6 procent hoger

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 2,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In januari betaalde de consument 2,2 procent meer dan vorig jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijzenindex (CPI) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
 verandering
2014 januari1,4
2014 februari1,1
2014 maart0,8
2014 april1,2
2014 mei0,8
2014 juni0,9
2014 juli0,9
2014 augustus1
2014 september0,9
2014 oktober1,1
2014 november1
2014 december0,7
2015 januari0
2015 februari0,2
2015 maart0,4
2015 april0,6
2015 mei1,1
2015 juni1
2015 juli1
2015 augustus0,8
2015 september0,6
2015 oktober0,6
2015 november0,7
2015 december0,7
2016 januari0,6
2016 februari0,6
2016 maart0,6
2016 april0
2016 mei0
2016 juni0
2016 juli-0,2
2016 augustus0,2
2016 september0,1
2016 oktober0,4
2016 november0,6
2016 december1
2017 januari1,7
2017 februari1,8
2017 maart1,1
2017 april1,6
2017 mei1,1
2017 juni1,1
2017 juli1,3
2017 augustus1,4
2017 september1,5
2017 oktober1,3
2017 november1,5
2017 december1,3
2018 januari1,5
2018 februari1,2
2018 maart1
2018 april1,1
2018 mei1,7
2018 juni1,7
2018 juli2,1
2018 augustus2,1
2018 september1,9
2018 oktober2,1
2018 november2
2018 december2
2019 januari2,2
2019 februari2,6

Stijging brandstofprijzen

De stijging van de consumentenprijzen was vooral hoger door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. De consument betaalde in februari 0,9 procent meer voor een liter benzine dan een jaar eerder. In januari was er op jaarbasis nog sprake van een prijsdaling van 2,7 procent. De prijs van diesel lag in februari 7,4 procent hoger dan een jaar eerder. In januari was de prijs op jaarbasis 1,1 procent hoger. Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets en kleding had een verhogend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 FebruariJanuari
Totaal2,62,2
Huisvesting, water
en energie
1,141,14
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,340,35
Vervoer0,320,00
Kleding en schoeisel0,210,15
Horeca0,210,20
Diverse goederen en
diensten
0,180,17
Consumptie in
het buitenland
0,090,14
Communicatie-0,17-0,19

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In februari waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in januari 2,0 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,4 naar 1,5 procent.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
 NederlandEurozone
2014 januari0,80,8
2014 februari0,40,7
2014 maart0,10,5
2014 april0,60,7
2014 mei0,10,5
2014 juni0,30,5
2014 juli0,30,4
2014 augustus0,40,4
2014 september0,30,3
2014 oktober0,40,4
2014 november0,30,3
2014 december-0,1-0,2
2015 januari-0,7-0,6
2015 februari-0,5-0,3
2015 maart-0,3-0,1
2015 april00,2
2015 mei0,70,6
2015 juni0,50,5
2015 juli0,80,5
2015 augustus0,40,4
2015 september0,30,2
2015 oktober0,40,4
2015 november0,40,1
2015 december0,50,3
2016 januari0,20,3
2016 februari0,3-0,1
2016 maart0,50
2016 april-0,2-0,3
2016 mei-0,2-0,1
2016 juni-0,20
2016 juli-0,60,2
2016 augustus0,10,2
2016 september-0,10,4
2016 oktober0,30,5
2016 november0,40,6
2016 december0,71,1
2017 januari1,61,7
2017 februari1,72
2017 maart0,61,5
2017 april1,41,9
2017 mei0,71,4
2017 juni11,3
2017 juli1,51,3
2017 augustus1,51,5
2017 september1,41,6
2017 oktober1,31,4
2017 november1,51,5
2017 december1,21,3
2018 januari1,51,3
2018 februari1,31,1
2018 maart11,4
2018 april11,2
2018 mei1,92
2018 juni1,72
2018 juli1,92,2
2018 augustus1,92,1
2018 september1,62,1
2018 oktober1,92,3
2018 november1,81,9
2018 december1,81,5
2019 januari21,4
2019 februari2,61,5

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Relevante links