Consumentenprijzen in februari 2,6 procent hoger

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 2,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In januari betaalde de consument 2,2 procent meer dan vorig jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijzenindex (CPI) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
jaarmaandverandering
2014januari1,4
februari1,1
maart0,8
april1,2
mei0,8
juni0,9
juli0,9
augustus1
september0,9
oktober1,1
november1
december0,7
2015januari0
februari0,2
maart0,4
april0,6
mei1,1
juni1
juli1
augustus0,8
september0,6
oktober0,6
november0,7
december0,7
2016januari0,6
februari0,6
maart0,6
april0
mei0
juni0
juli-0,2
augustus0,2
september0,1
oktober0,4
november0,6
december1
2017januari1,7
februari1,8
maart1,1
april1,6
mei1,1
juni1,1
juli1,3
augustus1,4
september1,5
oktober1,3
november1,5
december1,3
2018januari1,5
februari1,2
maart1
april1,1
mei1,7
juni1,7
juli2,1
augustus2,1
september1,9
oktober2,1
november2
december2
2019januari2,2
februari2,6

Stijging brandstofprijzen

De stijging van de consumentenprijzen was vooral hoger door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. De consument betaalde in februari 0,9 procent meer voor een liter benzine dan een jaar eerder. In januari was er op jaarbasis nog sprake van een prijsdaling van 2,7 procent. De prijs van diesel lag in februari 7,4 procent hoger dan een jaar eerder. In januari was de prijs op jaarbasis 1,1 procent hoger. Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets en kleding had een verhogend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 FebruariJanuari
Totaal2,62,2
Huisvesting, water
en energie
1,141,14
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,340,35
Vervoer0,320,00
Kleding en schoeisel0,210,15
Horeca0,210,20
Diverse goederen en
diensten
0,180,17
Consumptie in
het buitenland
0,090,14
Communicatie-0,17-0,19

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In februari waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in januari 2,0 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,4 naar 1,5 procent.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
jaarmaandNederlandEurozone
2014januari0,80,8
februari0,40,7
maart0,10,5
april0,60,7
mei0,10,5
juni0,30,5
juli0,30,4
augustus0,40,4
september0,30,3
oktober0,40,4
november0,30,3
december-0,1-0,2
2015januari-0,7-0,6
februari-0,5-0,3
maart-0,3-0,1
april00,2
mei0,70,6
juni0,50,5
juli0,80,5
augustus0,40,4
september0,30,2
oktober0,40,4
november0,40,1
december0,50,3
2016januari0,20,3
februari0,3-0,1
maart0,50
april-0,2-0,3
mei-0,2-0,1
juni-0,20
juli-0,60,2
augustus0,10,2
september-0,10,4
oktober0,30,5
november0,40,6
december0,71,1
2017januari1,61,7
februari1,72
maart0,61,5
april1,41,9
mei0,71,4
juni11,3
juli1,51,3
augustus1,51,5
september1,41,6
oktober1,31,4
november1,51,5
december1,21,3
2018januari1,51,3
februari1,31,1
maart11,4
april11,2
mei1,92
juni1,72
juli1,92,2
augustus1,92,1
september1,62,1
oktober1,92,3
november1,81,9
december1,81,5
2019januari21,4
februari2,61,5

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Relevante links