CPI – Achtergrond jaarlijkse basisverlegging 2019

Deze paper geeft meer inzicht in de inhoud van de consumentenprijsindex (CPI), het zogenaamde mandje.

Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Van welke bestedingen meet het CBS de prijsontwikkeling? Welke gegevens worden hiervoor verzameld en wat wordt er gepubliceerd? Ook worden enkele achtergronden bij de wegingen van 2019 besproken.