In 2018 laagste aantal faillissementen sinds 2001

© CBS / Nikki van Toorn
In december 2018 zijn er 50 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2018 bekend. Afgelopen jaar zijn 3 144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal van deze eeuw.

Trend onduidelijk

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is het aantal faillissementen echter drie maanden op rij gestegen.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
Jaarmaandaantal faillissementen
2015januari500
februari505
maart574
april470
mei456
juni427
juli441
augustus333
september339
oktober395
november411
december420
2016januari401
februari483
maart394
april385
mei343
juni384
juli371
augustus287
september299
oktober303
november417
december332
2017januari336
februari292
maart304
april263
mei281
juni300
juli266
augustus231
september237
oktober261
november251
december269
2018januari274
februari233
maart267
april267
mei260
juni249
juli252
augustus258
september225
oktober265
november278
december328

Aantal faillissementen in 2018 ruim 4 procent lager dan in 2017

In 2018 zijn 3 144 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 4,5 procent minder dan in 2017. De daling is een stuk kleiner dan in de vier voorgaande jaren.

In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8 376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62 procent. Dit gaat samen met de economisch groei van de afgelopen vijf jaar in Nederland. Het aantal faillissementen in 2018 is het laagste aantal van deze eeuw.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
 Aantal
20013333
20024085
20035235
20045267
20055083
20064228
20073589
20083842
20096942
20106162
20116117
20127349
20138376
20146645
20155271
20164399
20173291
2018*3144
* voorlopige cijfers

Sterkste daling faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening

In de meeste bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 396 in 2017 naar 317 in 2018, ofwel een daling van 79.

Verder is ook het aantal faillissementen in de financiële dienstverlening sterk afgenomen van 487 naar 416. Relatief gezien namen de faillissementen het meest af in de verhuur en handel van onroerend goed (48 procent).

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 687. In de groothandel waren er 320 faillissementen, in de detailhandel 304 en in de autohandel 63. Het aantal faillissementen in de handel daalde in 2018 nauwelijks, namelijk met 6. In de horeca nam het aantal faillissementen toe van 185 in 2017 naar 210 in 2018.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak
 2018*2017
Handel687693
Financiële instellingen416487
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
317396
Bouwnijverheid306327
Industrie257245
Verhuur en overige zakelijke diensten215244
Horeca210185
Vervoer en opslag183160
Informatie en communicatie151153
Gezondheids- en welzijnszorg124116
Cultuur, sport en recreatie6256
Verhuur en handel van onroerend goed4892
Landbouw, bosbouw en visserij2723
* voorlopige cijfers

In driekwart van de provincies minder bedrijven failliet

In drie vierde van de provincies zijn in 2018 minder bedrijven failliet verklaard dan in 2017. Het grootst was de daling in Noord-Brabant met 70 bedrijven (12 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Drenthe met 23 procent.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Zuid-Holland zijn 34 bedrijven minder failliet verklaard in 2018, maar in Noord-Holland 28 bedrijven meer.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar provincie
 2018*2017
Zuid-Holland654688
Noord-Holland571543
Noord-Brabant514584
Gelderland305363
Utrecht267234
Overijssel225236
Limburg225218
Flevoland98104
Groningen9494
Drenthe7598
Friesland6473
Zeeland3539
* voorlopige cijfers

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links