Aantal faillissementen neemt opnieuw toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw toegenomen. In november 2018 zijn er 13 bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober, meldt het CBS. In september bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na 2000. De trend is echter al ruim een jaar redelijk vlak.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
Jaarmaandaantal faillissementen
december465
2015januari500
2015februari505
2015maart574
2015april470
2015mei456
2015juni427
2015juli441
2015augustus333
2015september339
2015oktober395
2015november411
2015december420
2016januari401
2016februari483
2016maart394
2016april385
2016mei343
2016juni384
2016juli371
2016augustus287
2016september299
2016oktober303
2016november417
2016december332
2017januari336
2017februari292
2017maart304
2017april263
2017mei281
2017juni300
2017juli266
2017augustus231
2017september237
2017oktober261
2017november251
2017december269
2018januari274
2018februari233
2018maart267
2018april267
2018mei260
2018juni249
2018juli252
2018augustus258
2018september225
2018oktober265
2018november278

Trend vlak

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. De trend is al ruim een jaar redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is het aantal faillissementen echter twee maanden op rij gestegen.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in november 263 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 57.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in november de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak, november 2018
bedrijfstakaantal
Handel57
Bouwnijverheid31
Financiële instellingen29
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
29
Industrie24
Verhuur, overige zakelijke diensten17
Horeca17
Vervoer & opslag12
Informatie & communicatie12
Gezondheids- & welzijnszorg12
Cultuur, sport en recreatie7
Verhuur, handel van onroerend goed2

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.