Productie industrie bijna 3 procent hoger in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is iets kleiner dan in augustus. Voor seizoen gecorrigeerd lag de productie van de industrie in september op het hoogste niveau ooit

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
jaarmaandmutatie
2014oktober0,1
november-0,3
december-3,1
2015januari-1,3
februari-1,7
maart-0,2
april-1,1
mei1,8
juni3,1
juli0,3
augustus-1,1
september-0,6
oktober2,5
november1,9
december2,9
2016januari3,2
februari1,4
maart2,2
april3,6
mei1,9
juni4
juli2,1
augustus2,1
september3,4
oktober0,9
november3,3
december6
2017januari0,8
februari5,4
maart3,6
april1,3
mei4,4
juni3,4
juli2,8
augustus4,3
september5,6
oktober4,2
november5,7
december5,6
2018januari8
februari3,6
maart3,3
april4,8
mei3,1
juni3,5
juli2,2
augustus3,3
september2,9

Productie metaalproductenindustrie groeit het sterkst

De metaalproductenindustrie produceerde in september bijna 6 procent meer dan in september 2017. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, september 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
Metaalproducten5,7
Transportmiddelen4,5
Machine2,4
Chemische producten2,1
Elektrische apparaten2,1
Voedingsmiddelen1,6
Rubber en kunststof0,8
Farmaceutische-1,9
Industrie (totaal)2,9

Productie industrie op hoogste niveau ooit

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september 2018 steeg de productie met 0,7 procent. De industriële productie lag niet eerder zo hoog.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2010=100)
jaarmaandindex
2014oktober102,1
november102,6
december102,1
2015januari103,1
februari103
maart102,2
april102,5
mei103,4
juni103,6
juli103,3
augustus101,5
september102
oktober104,7
november104,4
december104,4
2016januari106,1
februari103,5
maart104,7
april106,6
mei106,2
juni106,4
juli105,5
augustus105
september106,2
oktober106,4
november107,7
december108,9
2017januari106,2
februari109,3
maart108,9
april108,3
mei110,5
juni110,2
juli109,3
augustus110
september111,8
oktober111,2
november113,3
december114,2
2018januari114,2
februari113
maart112,8
april113,2
mei113,8
juni113,8
juli112,7
augustus114,1
september114,9

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in de afgelopen drie maanden nauwelijks. De trend is weliswaar sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in oktober. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links