Productie industrie ruim 3 procent hoger in augustus

© Hollandse Hoogte / Marco van Middelkoop luchtfotografie
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is groter dan in juli. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus 2018 het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2014 september0,8
2014 oktober0,1
2014 november-0,3
2014 december-3,1
2015 januari-1,3
2015 februari-1,7
2015 maart-0,2
2015 april-1,1
2015 mei1,8
2015 juni3,1
2015 juli0,3
2015 augustus-1,1
2015 september-0,6
2015 oktober2,5
2015 november1,9
2015 december2,9
2016 januari3,2
2016 februari1,4
2016 maart2,2
2016 april3,6
2016 mei1,9
2016 juni4
2016 juli2,1
2016 augustus2,1
2016 september3,4
2016 oktober0,9
2016 november3,3
2016 december6
2017 januari0,8
2017 februari5,4
2017 maart3,6
2017 april1,3
2017 mei4,4
2017 juni3,4
2017 juli2,8
2017 augustus4,3
2017 september5,6
2017 oktober4,2
2017 november5,7
2017 december5,6
2018 januari8
2018 februari3,6
2018 maart3,3
2018 april4,8
2018 mei3,1
2018 juni3,5
2018 juli1,9
2018 augustus3,1

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

De transportmiddelenindustrie produceerde in augustus bijna 14 procent meer dan in augustus 2017. Ook de productie van de machine- en de metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, augustus 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
Transportmiddelen13,9
Machine7,2
Metaalproducten5,1
Farmaceutische3
Rubber en kunststof2
Voedingsmiddelen1,4
Chemische producten-0,1
Elektrische apparaten-3,6
Industrie (totaal)3,1

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus 2018 steeg de productie met 1,3 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2010=100)
 index
2014 september102
2014 oktober102,1
2014 november102,6
2014 december102,1
2015 januari103,1
2015 februari103
2015 maart102,2
2015 april102,5
2015 mei103,4
2015 juni103,6
2015 juli103,3
2015 augustus101,5
2015 september102
2015 oktober104,7
2015 november104,4
2015 december104,4
2016 januari106,1
2016 februari103,5
2016 maart104,7
2016 april106,6
2016 mei106,2
2016 juni106,4
2016 juli105,5
2016 augustus105
2016 september106,2
2016 oktober106,4
2016 november107,7
2016 december108,9
2017 januari106,2
2017 februari109,3
2017 maart108,9
2017 april108,3
2017 mei110,5
2017 juni110,2
2017 juli109,3
2017 augustus110
2017 september111,8
2017 oktober111,2
2017 november113,3
2017 december114,2
2018 januari114,2
2018 februari113
2018 maart112,8
2018 april113,2
2018 mei113,8
2018 juni113,7
2018 juli112,5
2018 augustus113,9

Vertrouwen producenten nagenoeg onveranderd

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks. Producenten waren wel minder positief over de verwachte bedrijvigheid. De trend van het producentenvertrouwen is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in september. De indicator ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus bijna 1 procent lager dan een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links