Belevingen 2017

In het onderzoek Belevingen 2017 is aan volwassenen in Nederland gevraagd hoe zij denken over het milieu. Daarbij zijn onder andere de volgende stellingen gebruikt.
• Lucht, bodem en water zijn sterk verontreinigd.
• Aan de natuur is veel schade toegebracht.
• Ter verbetering van het milieu ben ik bereid om meer belasting te betalen.
Hierbij zijn de volgende antwoordcategorieën gebruikt: (1) helemaal mee eens, (2) mee eens, (3) niet mee eens, niet mee oneens, (4) mee oneens, (5) helemaal mee oneens. Bij publicaties worden deze categorieën samengevoegd tot (helemaal) mee eens / niet mee eens, niet mee oneens (neutraal) / (helemaal) mee oneens.

Daarnaast is de volgende vraag gesteld: “In hoeverre maakt u zich zorgen over het milieu?” Hierbij zijn de antwoordmogelijkheden heel veel zorgen / veel zorgen / een beetje zorgen / weinig zorgen / geen zorgen. Aan degenen die zich (heel) veel of een beetje zorgen maken is vervolgens deze vraag gesteld: “Maakt u zich dan vooral zorgen over het milieu in uw eigen leefomgeving, om het milieu wereldwijd of beide?” met als antwoordopties vooral in eigen leefomgeving / vooral wereldwijd / beide.

Voor meer informatie over het onderzoek Belevingen, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/personen/onderzoek/lopend/belevingen.