Belevingen

Het CBS voert jaarlijks het onderzoek Belevingen uit. Ieder jaar kiezen we een aantal actuele onderwerpen waar vragen over gesteld worden. Dit jaar gaat het onderzoek over de mate waarin mensen stil staan bij het ouder worden. Gevraagd wordt bijvoorbeeld of u bij gezondsheids- of ouderdomsklachten de voorkeur geeft aan verhuizen of het aanpassen van de woning. Of u hulp zou willen van familie en vrienden als dit nodig zou zijn, en of u tevreden bent met de mate waarin uw zichzelf buitenshuis kunt verplaatsen.

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Belevingen.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

Doel van het onderzoek belevingen is een beter beeld te krijgen van de gevoelens van en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Hierbij probeert het CBS ook de onderliggende oorzaken te achterhalen. We vragen in dit onderzoek, behalve naar feitelijk gedrag, ook naar opvattingen, belevingen en meningen. Het onderzoek loopt van februari tot en met juni 2019.

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Belevingen kunt u kans maken op één van de vier iPads ter waarde van € 449,-. die we verloten. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

Het CBS publiceert ieder jaar de resultaten.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

 

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat?  Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.