Nieuwe statistiek transport pijpleidingen

Het vervoer via pijpleiding betreft alleen het grensoverschrijdend vervoer. Het binnenlands vervoer via pijpleiding is onbekend. In 2018 werkt het CBS, samen met de Velin, de brancheorganisatie ven pijpleidingeigenaren, en de pijpleidingeigenaren zelf, aan een nieuwe opzet van statistieken over het transport via pijpleiding.