Consumentenprijzen in juni 1,7 procent hoger

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De consument betaalde in juni 1,7 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het CBS. In mei was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis eveneens 1,7 procent.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijsindex (CPI)
   mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2014J1,4
2014F1,1
2014M0,8
2014A1,2
2014M0,8
2014J0,9
2014J0,9
2014A1
2014S0,9
2014O1,1
2014N1
2014D0,7
2015J0
2015F0,2
2015M0,4
2015A0,6
2015M1,1
2015J1
2015J1
2015A0,8
2015S0,6
2015O0,6
2015N0,7
2015D0,7
2016J0,6
2016F0,6
2016M0,6
2016A0
2016M0
2016J0
2016J-0,2
2016A0,2
2016S0,1
2016O0,4
2016N0,6
2016D1
2017J1,7
2017F1,8
2017M1,1
2017A1,6
2017M1,1
2017J1,1
2017J1,3
2017A1,4
2017S1,5
2017O1,3
2017N1,5
2017D1,3
2018J1,5
2018F1,2
2018M1
2018A1,1
2018M1,7
2018J1,7

Prijsstijging vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland lager

De prijsstijging van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland nam in juni af. Dit had een neerwaarts effect op de stijging van de consumentenprijzen. Rond feestdagen en in schoolvakanties zijn de prijzen van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland hoger doordat meer mensen met vakantie gaan. Er vielen dit jaar meer vakantiedagen in mei, in juni minder. Daarentegen nam de prijsstijging van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland kopen toe. Per saldo bleef de prijsstijging van goederen en diensten 1,7 procent.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Mei (%-punt)Juni (%-punt)
Totaal1,71,7
Huisvesting, water
en energie
0,610,64
Vervoer0,530,54
Diverse goederen en
diensten
0,270,18
Consumptie in
het buitenland
0,020,14
Horeca0,220,13
Recreatie en cultuur0,150,06
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,07-0,01
Communicatie-0,20-0,16

Stijging consumentenprijzen in Nederland lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In juni waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in mei nog 1,9 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,9 naar 2,0 procent.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
   Nederland (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)Eurozone (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2014J0,80,8
2014F0,40,7
2014M0,10,5
2014A0,60,7
2014M0,10,5
2014J0,30,5
2014J0,30,4
2014A0,40,4
2014S0,30,3
2014O0,40,4
2014N0,30,3
2014D-0,1-0,2
2015J-0,7-0,6
2015F-0,5-0,3
2015M-0,3-0,1
2015A0,00,0
2015M0,70,3
2015J0,50,2
2015J0,80,2
2015A0,40,1
2015S0,3-0,1
2015O0,40,1
2015N0,40,1
2015D0,50,2
2016J0,20,3
2016F0,3-0,2
2016M0,50,0
2016A-0,2-0,2
2016M-0,2-0,1
2016J-0,20,1
2016J-0,60,2
2016A0,10,2
2016S-0,10,4
2016O0,30,5
2016N0,40,6
2016D0,71,1
2017J1,61,8
2017F1,72,0
2017M0,61,5
2017A1,41,9
2017M0,71,4
2017J1,01,3
2017J1,51,3
2017A1,51,5
2017S1,41,5
2017O1,31,4
2017N1,51,5
2017D1,21,4
2018J1,51,3
2018F1,31,1
2018M1,01,3
2018A1,01,3
2018M1,91,9
2018J1,72,0

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.