Consumentenprijzen in juni 1,7 procent hoger

De consument betaalde in juni 1,7 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het CBS. In mei was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis eveneens 1,7 procent.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2014 J1,4
2014 F1,1
2014 M0,8
2014 A1,2
2014 M0,8
2014 J0,9
2014 J0,9
2014 A1
2014 S0,9
2014 O1,1
2014 N1
2014 D0,7
2015 J0
2015 F0,2
2015 M0,4
2015 A0,6
2015 M1,1
2015 J1
2015 J1
2015 A0,8
2015 S0,6
2015 O0,6
2015 N0,7
2015 D0,7
2016 J0,6
2016 F0,6
2016 M0,6
2016 A0
2016 M0
2016 J0
2016 J-0,2
2016 A0,2
2016 S0,1
2016 O0,4
2016 N0,6
2016 D1
2017 J1,7
2017 F1,8
2017 M1,1
2017 A1,6
2017 M1,1
2017 J1,1
2017 J1,3
2017 A1,4
2017 S1,5
2017 O1,3
2017 N1,5
2017 D1,3
2018 J1,5
2018 F1,2
2018 M1
2018 A1,1
2018 M1,7
2018 J1,7

Prijsstijging vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland lager

De prijsstijging van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland nam in juni af. Dit had een neerwaarts effect op de stijging van de consumentenprijzen. Rond feestdagen en in schoolvakanties zijn de prijzen van vliegtickets en pakketreizen naar het buitenland hoger doordat meer mensen met vakantie gaan. Er vielen dit jaar meer vakantiedagen in mei, in juni minder. Daarentegen nam de prijsstijging van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland kopen toe. Per saldo bleef de prijsstijging van goederen en diensten 1,7 procent.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 MeiJuni
Totaal1,71,7
Huisvesting, water
en energie
0,610,64
Vervoer0,530,54
Diverse goederen en
diensten
0,270,18
Consumptie in
het buitenland
0,020,14
Horeca0,220,13
Recreatie en cultuur0,150,06
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,07-0,01
Communicatie-0,20-0,16

Stijging consumentenprijzen in Nederland lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In juni waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in mei nog 1,9 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,9 naar 2,0 procent.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 NederlandEurozone
2014 J0,80,8
2014 F0,40,7
2014 M0,10,5
2014 A0,60,7
2014 M0,10,5
2014 J0,30,5
2014 J0,30,4
2014 A0,40,4
2014 S0,30,3
2014 O0,40,4
2014 N0,30,3
2014 D-0,1-0,2
2015 J-0,7-0,6
2015 F-0,5-0,3
2015 M-0,3-0,1
2015 A0,00,0
2015 M0,70,3
2015 J0,50,2
2015 J0,80,2
2015 A0,40,1
2015 S0,3-0,1
2015 O0,40,1
2015 N0,40,1
2015 D0,50,2
2016 J0,20,3
2016 F0,3-0,2
2016 M0,50,0
2016 A-0,2-0,2
2016 M-0,2-0,1
2016 J-0,20,1
2016 J-0,60,2
2016 A0,10,2
2016 S-0,10,4
2016 O0,30,5
2016 N0,40,6
2016 D0,71,1
2017 J1,61,8
2017 F1,72,0
2017 M0,61,5
2017 A1,41,9
2017 M0,71,4
2017 J1,01,3
2017 J1,51,3
2017 A1,51,5
2017 S1,41,5
2017 O1,31,4
2017 N1,51,5
2017 D1,21,4
2018 J1,51,3
2018 F1,31,1
2018 M1,01,3
2018 A1,01,3
2018 M1,91,9
2018 J1,72,0

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Relevante links