Bonaire minder religieus geworden

© ANP
Het merendeel van de inwoners van Bonaire zegt religieus te zijn, maar deze groep krimpt wel. In 2017 behoorde 81 procent naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, tegen 88 procent in 2013. Gelovigen bezochten nog wel even vaak religieuze bijeenkomsten. Dat blijkt uit de Omnibus-enquête van het CBS, die is gehouden onder inwoners van 15 jaar en ouder.

Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, Bonaire
 2017 (%)2013 (%)
Wel kerkelijke gezindte81,388
waarvan:
Rooms-katholiek59,768,2
Pinkster-gemeente6,56,7
Protestant2,92,7
Evangelisch2,84,5
Jehova2,11,4
Adventist1,91,2
Anders5,43,4
Geen kerkelijke gezindte18,712

Vooral het percentage rooms-katholieken is afgenomen, van 68 in 2013 naar 60 in 2017. Daarmee blijft het katholicisme met afstand de grootste religie op het eiland. Van de inwoners rekent 7 procent zich tot de Pinkstergemeente, is 3 procent protestants en een ongeveer even grote groep evangelisch.

Onder mannen nam het percentage zelfverklaard religieuzen af, van meer dan 87 in 2013 naar minder dan 78 in 2017. Bij vrouwen was geen significante daling zichtbaar.

Even vaak naar godsdienstige bijeenkomsten

Van alle gelovigen op Bonaire ging 27 procent in 2017 minstens één keer per week naar een godsdienstige bijeenkomst; 35 procent deed dit zelden of nooit. Religieuze inwoners bezoeken nog even vaak zo’n bijeenkomst als in 2013. Vrouwen gaan vaker naar de kerk of naar een andere eredienst dan mannen.

Bezoek godsdienstige bijeenkomsten, Bonaire
 2017 (%)2013 (%)
Een keer per week of vaker26,730,4
Twee tot drie keer per maand10,512,4
Een keer per maand12,411,9
Minder dan een keer per maand15,613,1
Zelden of nooit34,932,3