Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Kerkelijke gezindte Geen godsdienst (%) Kerkelijke gezindte Rooms Katholiek (%) Kerkelijke gezindte Pinkstergemeente (%) Kerkelijke gezindte Protestant (%) Kerkelijke gezindte Adventist (%) Kerkelijke gezindte Methodist (%) Kerkelijke gezindte Evangelisch (%) Kerkelijke gezindte Anglicaans (%) Kerkelijke gezindte Islam (%) Kerkelijke gezindte Jehova (%) Kerkelijke gezindte Hindoeïsme (%) Kerkelijke gezindte Anders (%) Kerkbezoek van gelovigen Eén keer per week of vaker (%) Kerkbezoek van gelovigen Twee tot drie keer per maand (%) Kerkbezoek van gelovigen Eén keer per maand (%) Kerkbezoek van gelovigen Minder dan één keer per maand (%) Kerkbezoek van gelovigen Zelden of nooit (%)
Totaal persoonskenmerken Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 18,7 49,0 5,8 2,1 5,5 6,8 2,1 1,8 0,5 1,8 0,6 5,3 27,1 11,7 11,0 13,1 37,2
Totaal persoonskenmerken Percentage Caribisch Nederland 2021* 18,2 47,2 4,7 1,9 7,4 7,6 4,2 2,3 0,2 1,1 0,4 4,7 27,7 10,4 9,8 10,4 41,8
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2017/2018 18,7 59,7 6,5 2,9 1,9 . 2,8 . . 2,1 0,6 4,2 26,7 10,5 12,4 15,6 34,9
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2021* 15,2 60,3 4,9 3,3 2,0 . 6,0 0,4 . 1,4 . 5,8 26,0 9,0 12,5 10,1 42,5
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 14,9 23,7 7,2 . 17,8 28,6 . 2,6 . 1,6 . 2,6 33,8 13,9 7,6 9,3 35,4
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2021* 22,1 23,3 3,2 . 18,9 24,8 2,2 1,7 . 1,2 . 1,9 30,4 10,6 6,7 9,5 42,9
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2017/2018 24,2 43,7 . . 1,6 . 2,0 7,8 . . 1,9 13,5 17,8 13,3 10,6 8,6 49,7
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2021* 20,4 50,1 6,7 . 3,6 . 2,4 8,9 . . . 6,1 28,5 14,3 6,7 12,7 37,9
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
Cijfers voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
De respondenten is de vraag gesteld: tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? Antwoordmogelijkheden: er worden tien kerkelijke gezindtes en levensbeschouwelijke groeperingen genoemd, evenals de categorie Anders, namelijk …….. en Geen godsdienst.
Geen godsdienst
Rooms Katholiek
Pinkstergemeente
Protestant
Adventist
Methodist
Evangelisch
Anglicaans
Islam
Jehova
Hindoeïsme
Anders
Kerkbezoek van gelovigen
De respondenten die zichzelf tot een geloof of kerkelijke gezindte rekenen is de vraag gesteld: hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst? Is dat: Eén keer per week of vaker, Twee tot drie keer per maand, Eén keer per maand, Minder dan één keer per maand, of Zelden of nooit.
Eén keer per week of vaker
Twee tot drie keer per maand
Eén keer per maand
Minder dan één keer per maand
Zelden of nooit