Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Geluk Score geluk (gemiddelde score) Geluk Ongelukkig (%) Geluk Niet gelukkig, niet ongelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Score tevredenheid (gemiddelde score) Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Tevredenheid met het leven Tevreden (%) Tevredenheid met opleidingskansen Score tevredenheid opleidingskansen (gemiddelde score) Tevredenheid met opleidingskansen Ontevreden (%) Tevredenheid met opleidingskansen Niet tevreden, niet ontevreden (%) Tevredenheid met opleidingskansen Tevreden (%) Tevredenheid werk/dagelijkse bezigheden Score tevredenheid dagelijkse bezigheden (gemiddelde score) Tevredenheid werk/dagelijkse bezigheden Ontevreden (%) Tevredenheid werk/dagelijkse bezigheden Niet tevreden, niet ontevreden (%) Tevredenheid werk/dagelijkse bezigheden Tevreden (%) Tevredenheid met financiële situatie Score tevredenheid financiële situatie (gemiddelde score) Tevredenheid met financiële situatie Ontevreden (%) Tevredenheid met financiële situatie Niet tevreden, niet ontevreden (%) Tevredenheid met financiële situatie Tevreden (%)
Totaal persoonskenmerken Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 8,1 1,6 8,7 89,7 8,0 1,6 10,3 88,1 7,5 4,2 20,4 75,4 7,8 3,6 14,2 82,3 7,0 7,6 26,2 66,2
Totaal persoonskenmerken Percentage Caribisch Nederland 2021* 8,2 1,5 7,6 91,0 8,0 1,6 9,4 89,0 7,5 5,0 21,3 73,7 7,9 2,7 10,6 86,8 7,2 6,0 22,8 71,1
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2017/2018 8,1 1,5 9,2 89,3 8,0 1,5 9,8 88,7 7,6 3,3 19,5 77,2 7,9 2,5 13,2 84,3 7,2 6,1 24,5 69,4
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2021* 8,1 1,4 7,5 91,1 7,9 1,4 11,2 87,5 7,4 4,6 21,8 73,6 7,8 2,2 11,1 86,8 7,3 4,3 20,4 75,2
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 8,0 1,8 8,7 89,5 7,9 . 13,5 85,2 7,3 4,3 26,6 69,1 7,5 5,4 19,0 75,6 6,9 7,7 30,4 62,0
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2021* 8,4 1,3 6,8 91,9 8,3 1,3 5,7 93,1 7,6 4,0 21,1 74,9 8,0 2,0 8,6 89,4 7,2 5,7 24,8 69,5
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2017/2018 8,3 1,6 6,8 91,7 8,2 2,4 7,5 90,1 7,7 7,4 14,6 78,0 7,9 4,7 10,5 84,8 6,7 13,6 26,6 59,8
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2021* 8,2 1,9 7,5 90,6 8,1 2,8 8,7 88,4 7,5 8,0 20,2 71,8 8,0 5,3 12,4 82,3 6,9 11,3 26,3 62,4
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geluk en tevredenheid met het leven. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 6 juni 2018:
Cijfers over 2017 voor Bonaire zijn toegevoegd en de rubriek tevredenheid is uitgebreid met drie onderwerpen te weten: opleidingskansen, werk/dagelijkse bezigheden en financiële situatie van het huishouden.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?.
Score geluk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?.
Ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?.
Niet gelukkig, niet ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?.
Gelukkig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?.
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Score tevredenheid
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Tevredenheid met opleidingskansen
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid opleidingskansen
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid werk/dagelijkse bezigheden
Het antwoord op de vraag 'Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?
Score tevredenheid dagelijkse bezigheden
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met financiële situatie
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid financiële situatie
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.