Verplichting

Leveranciers van motorbrandstoffen zijn verplicht volgens de regelgeving voor Hernieuwbare Energie Vervoer om een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren. Dit aandeel is een percentage van de totale geleverde benzine en diesel aan het wegverkeer en het spoor. In 2016 was dit percentage 7 procent en in 2017 7,75 procent. Leveranciers van motorbrandstoffen voldoen met name aan de verplichting door biobrandstoffen bij te mengen. Bedrijven die fysiek minder biobrandstoffen bijmengen dan het percentage voorschrijft, kunnen alsnog voldoen aan de verplichting door de ‘overprestaties’ van andere bedrijven administratief over te nemen.