Industriële omzet stijgt opnieuw

© Hollandse Hoogte / John Gundlach - Flying Holland
Producenten in de industrie behaalden in het eerste kwartaal van 2018 een omzetgroei van 3,0 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet van de producenten steeg hiermee voor het zesde kwartaal op rij. Wel zeggen ondernemers in toenemende mate te kampen met een tekort aan personeel. Dat meldt het CBS op basis van het kwartaalbeeld industrie.

De omzetgroei binnen Nederland kwam hoger uit dan de omzetgroei in het buitenland. De industriële omzet die Nederlandse producenten binnen Nederland behaalden lag 3,5 procent hoger, de buitenlandse omzet nam met 2,8 procent toe. De afzetprijzen in de industrie stegen in het eerste kwartaal van 2018 voor het zesde kwartaal op rij, en wel met 0,8 procent.

Omzetontwikkeling industrie (%-mutatie ten opzichte van een jaar eerder)
 Binnenland Buitenland Totaal
2014 I1,42,12,2
2014 II1,51,81,9
2014 III-4-0,4-1,5
2014 IV-7,5-2,8-4,1
2015 I-11,5-2,1-5,6
2015 II-7,63,3-0,8
2015 III-8,72,1-1,9
2015 IV-21,60,3
2016 I-5,4-1,3-2,8
2016 II-5,4-4,4-4,8
2016 III-3-2,4-2,6
2016 IV4-0,11,4
2017 I10,61010,2
2017 II4,38,77,1
2017 III1,57,25,2
2017 IV2,48,46,1
'18 I3,52,83

Sterkste groei transportmiddelenindustrie

De omzetgroei in het eerste kwartaal van 2018 was met 11,2 procent opnieuw het hoogst in de transportmiddelenindustrie. De producenten van auto’s zorgden in deze branche voor de grootste groei (12,8 procent). Producenten van transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen boekten eveneens meer omzet dan een jaar eerder: 7,9 procent. Hoewel deze producenten in het binnenland minder omzetten dan een jaar eerder, groeide de omzet in het buitenland met 13,5 procent.

De producenten in de raffinaderijen en chemie realiseerden een omzetgroei van 5,0 procent door positieve omzetontwikkelingen binnen en buiten Nederland. De producenten in de aardolie-, de chemische, de farmaceutische, de rubber- en kunststofproductenindustrie genereerden meer omzet dan een jaar eerder. De omzetstijgingen waren het grootst in de farmaceutische industrie (10,8 procent) en de aardolie-industrie (8,9 procent).

De omzetgroei van producenten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was met 0,5 procent bescheiden. De buitenlandse omzet daalde in deze branche met 2,5 procent, na negen kwartalen van stijgingen. Doordat metaalproducenten in het binnenland 4,4 procent meer omzet behaalden, kwam de totale omzetontwikkeling toch positief uit.

Stijgers in de industrie, hoofdbranches, omzetontwikkeling eerste kwartaal 2018 (%-mutatie ten opzichte van een jaar eerder)
 Omzetontwikkeling
Totaal Industrie3
Transport11,2
Hout/Bouwmaterialen6,6
Aardolie/chemie5
Textiel4,8
Papier/grafisch4,3
Voedings- en genotmiddelen2,4
Metaal0,5

Meer werkgelegenheid, aantrekken personeel lastiger

Het vertrouwen van industriële ondernemers is na januari afgenomen tot 8,2 in april. Sinds begin 2014 overheerst het positieve sentiment onafgebroken. Per saldo verwacht 1 op de 5 ondernemers een hogere omzet te behalen in het tweede kwartaal. Ook denkt per saldo 15 procent van de ondernemers meer personeel aan te trekken in het tweede kwartaal. Nog niet eerder gaven zoveel ondernemers in de industrie aan meer personeel aan te willen nemen.

Bedrijven zien het tekort aan personeel als één van de grootste belemmeringen. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 17 procent van de producenten aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Een jaar eerder was dit nog 10 procent. Dat het aantrekken van personeel lastiger is geworden, is ook zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal stonden meer dan 20 duizend vacatures open, het hoogste aantal in bijna tien jaar.

Verwachte ontwikkeling in tweede kwartaal (Saldo % positieve en negatieve antwoorden)
 OmzetPersoneelssterkte
201512,4-2,6
201615,4-0,2
201720,510,3
201820,715,2


Relevante links