Internationale handel in diensten; tijdreeks 2012-2016

Eerste resultaten en methodebeschrijving van het ontwikkelen van een microdata tijdreeks (2012-2016) over de internationale handel in diensten in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2016 heeft het CBS in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand ontwikkeld voor het jaar 2014 met per bedrijf de indicator of er diensten geïmporteerd en/of geëxporteerd zijn. Daarnaast is voor de bedrijven met internationale handel in diensten de omvang van de import en/of export en of het handel binnen of buiten de EU betreft. Tevens zijn voor een groot deel van deze bedrijven gegevens per EU-land beschikbaar.

Het recente onderzoek is een vervolgstudie waarbij in de basis vanuit dezelfde methode gegevens voor de jaren 2012-2016 zijn gemaakt en tevens een tijdreeks methode is ontwikkeld om de afwegingen over de jaren heen zo consequent mogelijk te maken zodat er een reeks ontstaat die geschikt is voor longitudinaal onderzoek.

Dit rapport beschrijft daarnaast de eerste resultaten op basis van de nieuwe methode. Zo blijkt aantal handelaren in internationale diensten is van 2012 naar 2016 met 50 procent toegenomen, veel meer dan de 9 procent toename in de totale bedrijfspopulatie. In 2016 handelde 306 duizend bedrijven internationaal in diensten, dit is 1 op de 5 bedrijven in Nederland. Ook is er onder andere gekeken naar de sectoren waarin gehandeld wordt, de dienstenhandel voor bedrijven in buitenlands eigendom, dienstenhandel voor het zelfstandige MKB en dienstenhandel naar EU-land.