Elektriciteitsproductie

Het gaat hier om de genormaliseerde brutoproductie van elektriciteit, gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas.
De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het desbetreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen.