Weer meer vast werk maar flexwerk groeit harder

Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen; 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste werknemers groeide met 2,2 procent tot bijna 5,3 miljoen. Van alle werkenden had in het vierde kwartaal 61 procent een vaste baan, 35 procent was flexwerker. De overige 4 procent zijn zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden. Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over vast en flexibel werk in Nederland.

Het totaal aantal werkenden - werknemers en zelfstandigen bij elkaar - nam in het vierde kwartaal toe met 173 duizend. Daarvan waren 112 duizend vaste werknemer en 72 duizend flexwerker. Onder die 72 duizend waren 63 duizend flexibele werknemers en 9 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het aantal zelfstandigen met personeel (zmp’ers) en meewerkende gezinsleden nam met ruim 11 duizend af.

De overgrote meerderheid van de toename in flexibele werknemers, namelijk 51 duizend, bestond uit onderwijsvolgende jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar. Het gaat in die groep vooral om oproepkrachten.

Vast en flexibel werk, 4e kwartaal
 Zmp + meewerkend gezinslid (%)Flexwerker (flexibele werknemer + zzp) (%)Werknemer met vaste arbeidsrelatie (%)
20034,721,973,4
20044,722,672,7
20054,723,771,6
20064,825,170,1
20074,726,568,8
20084,527,268,3
20094,727,368,0
20104,628,067,4
20114,529,066,5
20124,430,465,2
20134,432,163,5
20144,333,162,5
20154,433,861,8
20164,534,760,8
20174,334,860,9

Minder zzp’ers onder flexwerkers

Afgezet tegen de werkzame beroepsbevolking (alle werkenden van 15 tot 75 jaar) groeide het aandeel flexwerkers net iets meer dan dat van de werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers was een verschuiving te zien. Onder flexwerkers worden zowel flexibele werknemers gerekend als zzp’ers. Terwijl de groep flexibele werknemers groeide, nam de groep zzp’ers iets af.

Vast en flexibel werk, 4e kwartaal 2017
 jaarmutatie (jaarmutatie in %-punt)
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie0,28
Flexwerker0,14
Werknemer met vaste arbeidsrelatie0,08
Zelfstandige zonder personeel (zzp)-0,15

Groei bij bijna alle typen flexwerkers

De grootste groei binnen de groep flexibele werknemers deed zich voor bij tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract en bij oproepkrachten. Dit waren al de twee grootste groepen flexwerkers en deze groeiden nog verder, respectievelijk met 28 duizend en 26 duizend personen.

Overzicht soorten flexwerkers

Bij bijna alle typen flexibele werknemers (zie het schema) is een toename te zien. Alleen het aantal uitzendkrachten en de tijdelijke contracten van een jaar of langer namen af (respectievelijk met 23 duizend en 10 duizend). Het aantal zzp’ers dat diensten verhuurt aan bedrijven of particulieren nam toe (+ 20 duizend), terwijl het aantal dat producten verkoopt afnam (- 11 duizend).

Flexibele werknemers en zzp'ers
   2016 4e kwartaal (x 1 000)2017 4e kwartaal (x 1 000)
Flexibele
werknemers
Oproep/-invalkracht520546
Flexibele
werknemers
Werknemer tijdelijk,
uitzicht op vast
334362
Flexibele
werknemers
Uitzendkracht300277
Flexibele
werknemers
Werknemer tijdelijk,
geen vaste uren
233255
Flexibele
werknemers
Werknemer tijdelijk
korter dan 1 jaar
188206
Flexibele
werknemers
Werknemer tijdelijk
1 jaar of langer
183173
Flexibele
werknemers
Werknemer vast,
geen vaste uren
134138
Flexibele
werknemers
Zzp'ersZzp-eigen arbeid816836
Zzp'ersZzp-producten229218

Zzp’er relatief vaak man en ouder dan 45 jaar

Elke flexvorm heeft zijn eigen kenmerken. Zzp’ers zijn vaker man (61 procent), relatief ouder (59 procent is ouder dan 45 jaar) en hoog opgeleid (43 procent).Flexkrachten die voor een baas werken zijn over het algemeen iets vaker vrouw (52 procent), relatief jong (45 procent is tussen de 15 en 25 jaar) en veelal middelbaar of laag opgeleid (42 en 31 procent).

Binnen de groep flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld oproepkrachten vaker vrouw (55 procent). Het gaat veelal om onderwijsvolgenden; ze zijn dus vaak relatief jong (69 procent is tussen de 15 en 25 jaar) en middelbaar of laag opgeleid (86 procent). Uitzendkrachten zijn juist vaker man (59 procent) en ouder dan de oproepkrachten (22 procent is tussen de 15 en 25 jaar).

Toename flexibele werknemers vooral jongeren en vrouwen

Bij de groei van het aantal flexibele werknemers gaat het vooral om vrouwen (drie kwart van de groei) en om jonge flexwerkers. De toename van vrouwen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is vooral zichtbaar bij tijdelijke contracten zonder vaste uren, korte tijdelijke contracten en tijdelijk werk met uitzicht op vast.

Als het gaat om leeftijd maken jonge werknemers (van 15 tot 25 jaar) drie kwart van de groei uit. Bij jongeren betreft het met name onderwijsvolgende jongeren met een flexibele bijbaan, veelal als oproepkracht. De toename van het aantal zzp’ers, en dan vooral zzp’ers die eigen arbeid aanbieden, heeft vooral betrekking op mannen en hoogopgeleiden.

Werknemers en zzp'ers
   2016 4e kwartaal (x 1 000)2017 4e kwartaal (x 1 000)
15 tot 25 jaarWerknemer met
vaste arbeidsrelatie
358379
15 tot 25 jaarWerknemer met
flexibele arbeidsrelatie
836884
15 tot 25 jaarZzp6054
25 tot 45 jaarWerknemer met
vaste arbeidsrelatie
23112329
25 tot 45 jaarWerknemer met
flexibele arbeidsrelatie
674682
25 tot 45 jaarZzp373376
45 tot 75 jaarWerknemer met
vaste arbeidsrelatie
24852559
45 tot 75 jaarWerknemer met
flexibele arbeidsrelatie
382389
45 tot 75 jaarZzp612625
45 tot 75 jaar
MannenWerknemer met
vaste arbeidsrelatie
27312787
MannenWerknemer met
flexibele arbeidsrelatie
924939
MannenZzp634648
VrouwenWerknemer met
vaste arbeidsrelatie
24242480
VrouwenWerknemer met
flexibele arbeidsrelatie
9681016
VrouwenZzp412407

Vooral hoogopgeleiden vaker vast werk

Van de 112 duizend vaste werknemers die er in vergelijking met het vierde kwartaal vorig jaar bij zijn gekomen, gaat het bij 78 procent om hoogopgeleiden; de helft was tussen de 55 en 65 jaar. Deze groepen hadden over het algemeen al vaker vast werk dan lager opgeleiden en jongeren.