In 2017 laagste aantal faillissementen van deze eeuw

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In december 2017 zijn er 15 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2017 bekend. Afgelopen jaar zijn 3 290 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal na 2000.

Trend dalend

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december nam het aantal faillissementen iets toe.

Aantal faillissementen in 2017 een kwart lager dan in 2016

In 2017 zijn 3 290 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is een kwart minder dan in 2016 en bovendien het laagste aantal van deze eeuw. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8 376. Daarna is het aantal faillissementen vier jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met bijna 61 procent. Dit gaat samen met de economische groei in Nederland.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
 Bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
20013333
20024085
20035235
20045267
20055083
20064228
20073589
20083840
20096942
20106162
20116117
20127349
20138376
20146645
20155271
20164399
20173290

Sterkste daling faillissementen in de financiële dienstverlening

In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 758 in 2016 naar 487 in 2017, ofwel een daling van 36 procent.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 693. In de groothandel waren er 345 faillissementen, in de detailhandel 270 en in de autohandel 78. Ook in de handel daalde het aantal faillissementen aanzienlijk, namelijk met 259 (27 procent). Verder is het aantal faillissementen in de industrie sterk afgenomen van 334 naar 245, een daling van 27 procent.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak
 20172016
Handel693952
Financiële instellingen487758
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
396517
Bouwnijverheid327411
Industrie245334
Verhuur; overige
zakelijke diensten
243270
Horeca185208
Vervoer & opslag160206
Gezondheids- &
welzijnszorg
116174
Informatie & communicatie153151
Verhuur; handel van
onroerend goed
92144
Cultuur, sport en recreatie5674

In bijna alle provincies minder bedrijven failliet

In bijna alle provincies zijn minder bedrijven failliet verklaard in 2017. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 247 bedrijven (31 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Friesland met 63 procent.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Noord-Brabant en Zuid-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 162 (22 procent) en 150 (18 procent).

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar provincie
 20172016
Groningen9484
Friesland73197
Drenthe98100
Overijssel236344
Flevoland10490
Gelderland363546
Utrecht234310
Noord-Holland543790
Zuid-Holland688838
Zeeland3973
Noord-Brabant584746
Limburg217257

Op staatvanhetmkb.nl wordt dieper ingegaan op het aantal faillissementen in het midden- en kleinbedrijf.