Iets minder faillissementen in november

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In november 2017 zijn er 8 bedrijven minder failliet verklaard dan in oktober, meldt het CBS. Deze daling volgt op stijgingen in september en oktober. De meeste faillissementen in november zijn uitgesproken in de handel.

Trend dalend

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Na twee maanden met een stijging daalde in november het aantal faillissementen weer.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in november 241 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 63.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in november de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, november 2017
 aantal
Handel63
Financiële instellingen31
Bouwnijverheid22
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
18
Verhuur; overige zakelijke
diensten
18
Industrie17
Informatie & communicatie14
Horeca14
Gezondheids- & welzijnszorg10
Vervoer & opslag8
Verhuur; handel van onroerend
goed
8
Cultuur, sport en recreatie4

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.