Eerste Rural Data Center gelanceerd in De Kempen

Kempengemeenten luchtfoto kanaal Oirschot
De vijf Brabantse Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben de primeur: zij gaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek intensief samenwerken in het eerste Rural Data Center van Nederland, gevestigd in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Het RDC wordt op 12 december gelanceerd. Doel is om tot meer datagedreven beleid te komen. Dat betekent voor de inwoners van de Kempengemeenten meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening. Wethouder Liesbeth Sjouw van Eersel: ‘Heel mooi dat het CBS deze uitdaging met ons aangaat.’

Grote groep 50-plussers

Sinds 2003 wordt er in de Kempen op allerlei terreinen samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van sociale dienst, jeugdhulp en vergunning, toezicht en handhaving. Een Rural Data Center kan hier een belangrijke rol spelen om meer data gestuurd te gaan functioneren. De Kempengemeenten maken intussen gebruik van de expertise van het CBS over dataverwerking, privacy en het koppelen van databestanden. Er liepen twee projecten: er is een onderzoek naar de woonsituatie van de Kempenaren en een onderzoek naar jeugdhulp en criminaliteit. Alle CBS-data over wonen in de vijf Kempengemeenten werden geaggregeerd en samengevoegd met gemeentelijke informatie op het gebied van bewonersprofielen. Zo kwam naar voren dat ruim de helft van de verhuizende bewoners binnen de eigen gemeente verhuist. Vergeleken met de rest van de provincie Noord-Brabant hebben de Kempen relatief veel 50-plussers (44% meer), en met 34 procent relatief weinig 20 tot 50 jarige inwoners.

Onderzoek jeugdhulp en criminaliteit

Er zijn ook cijfers gebundeld over criminaliteit en jeugdhulp. Zo zien we dat verreweg de meeste misdrijven in de Kempengemeenten vermogens gerelateerd zijn en dat het aantal jeugdige verdachten ruim onder het landelijke gemiddelde ligt. Mede op basis van dit onderzoek wordt er een nieuwe veiligheidsvisie geformuleerd.

Succesvolle pilots

Namens het CBS is Tim Muller betrokken bij de oprichting van het Rural Data Center de Kempen. Hij is werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS en nauw betrokken bij beleidsvraagstukken van gemeenten. ‘We zien steeds vaker dat gemeenten behoeften hebben aan objectieve data. Ik duik de gemeentelijke organisaties in en praat met mijn counterpart. Samen proberen we de vragen van de gemeenten boven water te krijgen en vooral de vraag achter de vraag duidelijk te krijgen.’ De ervaringen van Muller met de vijf Kempengemeenten zijn heel goed. ‘Dit is een unieke samenwerking. Al vóór de opening hebben we twee succesvolle pilots over wonen en jeugdcriminaliteit met elkaar uitgevoerd en kunnen we gelijk onze toegevoegde waarde laten zien.’ Naast het uitvoeren van de pilots heeft het CBS samen met de Kempengemeenten ook nagedacht over de thema’s die komend jaar opgepakt kunnen worden. ‘De gemeenten willen het gebruik van minimaregelingen voor kwetsbare groepen stimuleren om hun levensstandaard te verhogen. Daarom wordt in het werkplan mede ingezoomd op het minimabeleid.