Onderwijsniveau

Voor het bepalen van het onderwijsniveau is het hoogst behaalde onderwijsniveau van de eerste verzorger/ouder gebruikt. Er worden drie niveaus onderscheiden:

• Laag: Het hoogst behaalde onderwijsniveau is onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
• Middelbaar: Het hoogst behaalde onderwijsniveau is onderwijs op het niveau van de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
• Hoog: Het hoogst behaalde onderwijsniveau is onderwijs op het niveau van hbo of wo.