Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio


Bevolkingsontwikkeling in Nederland door geboorte, sterfte en migratie naar geslacht en regio.

Naast landelijke gegevens is ook informatie opgenomen per landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Voor de jaren 1960 tot 1995 geldt dat de som van de regiototalen niet gelijk is aan het cijfer van Nederland als geheel. Dit komt omdat er in de periode vóór 1986 enkele gebieden ('De Noordoostelijke Polder' en 'Openbaar Lichaam ZIJP') nog niet gemeentelijk waren ingedeeld en in de periode tot 1995 werden personen zonder vaste woon- of verblijfplaats geregistreerd in een landelijk register (Centraal persoonsregister (CPR)). De betrokken inwoners zijn wél meegeteld in het cijfers van Nederland als geheel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1960

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2021 worden cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Geslacht Perioden Regio's Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen (aantal) OverledenenOverledenen (aantal) Vestiging in de gemeenteImmigratie (aantal) Vestiging in de gemeenteUit andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c... (aantal) Vertrek uit de gemeenteNaar andere gemeente (aantal) Saldo correctiesSaldo overige correcties (aantal) BevolkingsgroeiTotale groei (aantal) Bevolking op 31 december (aantal)
Mannen en vrouwen 2018 Nederland 17.181.084 168.525 153.363 243.737 758.285 157.366 758.285 -454 101.079 17.282.163
Mannen en vrouwen 2019 Nederland 17.282.163 169.680 151.885 269.064 757.522 161.029 757.522 -408 125.422 17.407.585
Mannen en vrouwen 2018 Noord-Nederland (LD) 1.722.312 14.704 17.416 23.599 80.977 10.066 90.277 -4 1.517 1.723.829
Mannen en vrouwen 2019 Noord-Nederland (LD) 1.723.829 15.109 16.899 23.861 78.167 10.582 83.952 -28 5.676 1.729.505
Mannen en vrouwen 2018 Oost-Nederland (LD) 3.623.274 35.318 32.013 32.342 155.215 21.501 147.691 5 21.675 3.644.949
Mannen en vrouwen 2019 Oost-Nederland (LD) 3.644.949 35.543 32.026 37.509 155.570 23.199 146.881 -86 26.430 3.671.379
Mannen en vrouwen 2018 West-Nederland (LD) 8.190.014 86.301 68.868 139.001 371.447 92.576 372.490 -387 62.428 8.252.442
Mannen en vrouwen 2019 West-Nederland (LD) 8.252.442 86.901 68.067 153.876 374.488 93.390 379.488 -217 74.103 8.326.545
Mannen en vrouwen 2018 Zuid-Nederland (LD) 3.645.484 32.202 35.066 48.795 150.646 33.223 147.827 -68 15.459 3.660.943
Mannen en vrouwen 2019 Zuid-Nederland (LD) 3.660.943 32.127 34.893 53.818 149.297 33.858 147.201 -77 19.213 3.680.156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens