Laagste aantal faillissementen na 2000

11-9-2017 06:30
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw. De meeste faillissementen in augustus zijn uitgesproken in de handel.

y
623
658
607
588
633
645
556
648
583
492
566
490
487
563
517
465
500
505
574
470
456
427
441
333
339
395
411
420
401
483
394
385
343
384
371
287
299
303
417
332
334
289
301
260
278
297
263
224

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Daarna stokte de dalende trend. Vanaf juli daalt het aantal faillissementen weer. In augustus werd het laagste aantal bereikt sinds 2001.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in augustus 258 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

y
67
35
25
21
19
18
16
15
12
9
6
6

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links