Laagste aantal faillissementen na 2000

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw. De meeste faillissementen in augustus zijn uitgesproken in de handel.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Daarna stokte de dalende trend. Vanaf juli daalt het aantal faillissementen weer. In augustus werd het laagste aantal bereikt sinds 2001.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in augustus 258 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel67
Financiële instellingen35
Bouwnijverheid25
Verhuur; overige zakelijke
diensten
21
Industrie19
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
18
Horeca16
Gezondheids- & welzijnszorg15
Vervoer & opslag12
Informatie & communicatie9
Verhuur; handel van onroerend
goed
6
Cultuur, sport en recreatie6

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.