Minder faillissementen in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In juli 2017 zijn er 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Deze daling volgt op stijgingen in mei en juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Daarna stokte de dalende trend. In juli daalde het aantal faillissementen echter weer.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juli 251 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 50.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juli de meeste faillissementen uitgesproken in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel50
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)39
Financiële instellingen37
Industrie22
Verhuur; overige zakelijke
diensten
21
Bouwnijverheid19
Informatie & communicatie16
Horeca11
Verhuur; handel van onroerend
goed
11
Gezondheids- & welzijnszorg7
Vervoer & opslag6
Cultuur, sport en recreatie2

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.