Industrie produceert meer in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Herman Engbers
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,3 procent hoger dan in juni 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is iets minder hoog dan in mei. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

De productie van de transportmiddelenindustrie was in juni ruim 15 procent hoger dan in juni 2016. Ook de productie van de machine-, de elektrische-apparaten-, de rubber- en kunststof-, de chemische en de metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. Daarentegen produceerden de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie minder dan in juni 2016.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen15,3
Machine13,6
Elektrische apparaten8,2
Rubber en kunststof6,7
Chemische producten6,3
Metaalproducten4,1
Voedingsmiddelen-3,8
Farmaceutische-20,7
Industrie (totaal)3,3

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van mei op juni 2017 daalde de productie met 0,3 procent. Desondanks ligt de productie de laatste maanden op het hoogste niveau ooit.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Vertrouwen producenten industrie daalt in juli

Het producentenvertrouwen daalde iets in juli. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte productie.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een recordhoogte. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.