Meer faillissementen in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In juni 2017 zijn er 12 bedrijven meer failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Afgelopen maanden steeg het aantal faillissementen weer.

In het eerste half jaar van 2017 zijn er ongeveer een kwart minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2016.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 277 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 55.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel55
Financiële instellingen46
Industrie28
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)25
Bouwnijverheid23
Verhuur; overige zakelijke
diensten
19
Informatie & communicatie19
Horeca17
Gezondheids- & welzijnszorg12
Vervoer & opslag10
Cultuur, sport en recreatie7
Verhuur; handel van onroerend goed3

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.