Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen.
Beduidend minder vrouwen op cursus in midden- en kleinbedrijf. Delfstoffenwinning koploper wat betreft cursusaanbod. Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld per cursusdeelnemer 1,1 duizend euro uit. Bij 62 procent van de bedrijven zijn cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden.