Meer faillissementen in mei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In mei 2017 zijn er 17 bedrijven meer failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. Het aantal faillissementen in april was het laagste in ruim 9 jaar. In mei steeg het aantal faillissementen vooral in de branches industrie, handel en informatie en communicatie.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Afgelopen maand steeg het aantal faillissementen weer licht.

In de eerste vijf maanden van 2017 zijn er ongeveer een kwart minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2016.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in mei 318 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 55. In vrijwel alle bedrijfstakken steeg het aantal faillissementen. Een van de uitzonderingen was de zakelijke dienstverlening.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel55
Financiële instellingen47
Bouwnijverheid37
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
33
Industrie30
Vervoer & opslag21
Verhuur; overige zakelijke
diensten
19
Informatie & communicatie19
Horeca14
Cultuur, sport en recreatie11
Verhuur; handel van onroerend goed10
Gezondheids- & welzijnszorg9

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.