Bbp groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral te danken aan de investeringen. Het bbp groeit al 12 kwartalen achter elkaar.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het eerste kwartaal 2016

Bbp groeit met 3,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2016

Volgens de eerste berekening was het bbp 3,4 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2016. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De groei is breed gedragen; meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie. Het eerste kwartaal van 2017 telde wel 2 werkdagen meer dan het eerste kwartaal van 2016. Hiervoor gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 2,8 procent.

Bestedingen naar categorie, 2017-I
 mutatie
Bruto binnenlands product3,4
Invoer goederen en diensten4,1
Investeringen in vaste activa6,7
Uitvoer goederen en diensten4,7
Consumptie huishoudens1,6
Consumptie overheid1,6

Vooral meer chemische producten en machines uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2017 wat sterker dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven hebben meer chemische producten, machines, (basis)metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. De export van Nederlands product en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeiden ongeveer even hard.

De invoer van goederen en diensten groeide minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor stevig bij aan de groei.

Meer geïnvesteerd woningen en personenauto’s

Dit kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in software, machines en telecommunicatieapparatuur dan een jaar geleden. Dit is in lijn met het positieve producentenvertrouwen. Dat ligt op het hoogste niveau in ruim 9 jaar.

Iets meer besteed door consumenten

Consumenten hebben in het eerste kwartaal iets meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2016. De groei is weliswaar lager dan in het voorgaande kwartaal, maar consumenten geven al 12 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Aan voeding, dranken en tabak hebben ze minder besteed. Ook hebben consumenten minder gas verbruikt. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, de daling van de werkloosheid en het verdere herstel op de woningmarkt. Verder lag het consumentenvertrouwen aan het eind van het kwartaal op het hoogste punt in bijna 10 jaar.

Bouw en zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid

De productie van de bouwbedrijven groeide in het eerste kwartaal het sterkst, vooral de bouw van woningen trok verder aan. Verder groeide de zakelijke dienstverlening sterk. Vooral de productie van de uitzendbranche was hoger dan in het eerste kwartaal van 2016. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. De groei was de hoogste na het eerste kwartaal van 2011. In het eerste kwartaal van 2017 groeide vooral de productie van machines, transportmiddelen en chemische producten. De delfstoffenwinning was de enige bedrijfstak waar de productie kromp.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2017-I
 mutatie
Bouwnijverheid5,7
Zakelijke dienstverlening5,2
Handel, vervoer en horeca4,7
Industrie4,4
Informatie en communicatie4,1
Verhuur en handel onroerend goed3,3
Water en afval1,7
Overheid, onderwijs en zorg1,6
Cultuur, recreatie, overige diensten1,5
Energie0,7
Financiele instellingen0,5
Landbouw, bosbouw en visserij0,2
Delfstoffenwinning-7

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 23 juni. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot andere groeicijfers van de voorgaande kwartalen.