Geschatte aantal levendgeborenen bij hoger gemiddeld kindertal

Het aantal levendgeborenen is geschat met behulp van de in 2008 geldende leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. De risicopopulatie, vrouwen in de vruchtbare leeftijd op 1 januari 2017 en 1 januari 2018, is bekend respectievelijk ontleend aan de actuele CBS-bevolkingsprognose. Door de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers van 2008 te vermenigvuldigen met de geldende risicopopulatie resulteert een schatting van 185 duizend levendgeborenen in 2017. Op basis van het seizoenpatroon is vervolgens geschat dat het aantal levendgeborenen in het eerste kwartaal 2017 44 duizend zou hebben bedragen als de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid van 2008 in 2017 zou hebben gegolden.