Noord-Limburg

Noord-Limburg is afgebakend volgens de Corop-gebiedsindeling. Een Corop-gebied is een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. De COROP-indeling is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling in 40 gebieden vormt niveau 3 van de Europese NUTS-indeling.