Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van 2017 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2016. De toename bleef hiermee onder die van de consumentenprijzen (1,5 procent). Vooral bij de overheid namen de cao-lonen minder sterk toe. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Sinds de eerste helft van 2014 is de toename van de cao-lonen niet meer lager geweest dan de ontwikkeling van de inflatie. De stijging is ook minder dan alle kwartalen van 2016. In dat jaar kwam de gemiddelde stijging over het hele jaar uit op 1,9 procent.

Cao-lonen bij de overheid stijgen minder dan bij andere sectoren

Vergeleken met de particuliere (+1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (+1,2 procent), namen de lonen bij de overheid met 0,5 procent minder toe. Dit komt voornamelijk doordat bij de lopende overheids-cao’s in het eerste kwartaal van 2017 een lagere loonsverhoging is afgesproken dan in dezelfde periode van vorig jaar.

De stijging van de contractuele loonkosten bij de overheid valt juist hoger uit dan bij de andere sectoren, omdat de werkgeverspremie voor pensioenfonds ABP is verhoogd.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten eerste kwartaal 2017
 Cao-lonenContractuele loonkosten
Totaal1,41,6
Overheid0,52,3
Particuliere bedrijven1,61,6
Gesubsidieerde sector1,21,1

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 1,6 procent in het eerste kwartaal van 2017. Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten weer boven die van de cao-lonen. In 2017 komt dit doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO- en WW-premies, en met name bij de overheid ook door de gestegen werkgeversbijdrage in pensioenpremies bij het ABP. Door de lagere werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen zijn de totale contractuele loonkosten minder toegenomen.Het CBS bericht vandaag tevens over de ontwikkeling van de inflatie in maart.