Industrie produceert meer in januari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent hoger dan in januari 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is een stuk kleiner dan in december. Al zestien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
 mutatie
2013 f-2
2013 m-4,8
2013 a-1,6
2013 m-1,7
2013 j-1,4
2013 j-0,7
2013 a-1,8
2013 s-0,6
2013 o1,8
2013 n0,8
2013 d2,4
2014 j3,8
2014 f5,6
2014 m1,2
2014 a3,3
2014 m0,6
2014 j-1,7
2014 j2,9
2014 a0,8
2014 s0,8
2014 o0,1
2014 n-0,3
2014 d-3,1
2015 j-1,3
2015 f-1,7
2015 m-0,2
2015 a-1,1
2015 m1,8
2015 j3,1
2015 j0,3
2015 a-1,1
2015 s-0,6
2015 o2,5
2015 n1,9
2015 d2,9
2016 j2,3
2016 f1,8
2016 m1,7
2016 a2,4
2016 m1,8
2016 j2,9
2016 j2,3
2016 a2,2
2016 s3,1
2016 o0,9
2016 n3,4
2016 d5,4
17 j1,5

Productie machine-industrie groeit het sterkst

De productie van de machine-industrie was in januari 11,3 procent hoger dan in januari 2016. Verder produceerde de transportmiddelenindustrie 11,2 procent meer. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s. De productie van de chemische en de rubber- en kunststofindustrie groeide ook sterker dan gemiddeld. De productie van de metaalproducten-, de voedingsmiddelen-, de elektrische-apparaten- en de farmaceutische industrie kromp daarentegen ten opzichte van januari 2016.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Machine11,3
Transportmiddelen11,2
Chemische producten9,4
Rubber en kunststof2,2
Metaalproducten-0,5
Voedingsmiddelen-2,5
Elektrische apparaten-4,5
Farmaceutische-6,8
Industrie (totaal)1,5


De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2016 op januari 2017 daalde de productie met 2,6 procent. De laatste maanden ligt de productie op het hoogste niveau ooit.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie
Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie
 index
2013 f100
2013 m100,8
2013 a100,9
2013 m100,2
2013 j101,4
2013 j100,6
2013 a101,2
2013 s101,5
2013 o102,2
2013 n102,9
2013 d105,3
2014 j103,9
2014 f104,8
2014 m101,6
2014 a104,3
2014 m101,8
2014 j100,2
2014 j103
2014 a102,4
2014 s102
2014 o102,1
2014 n102,6
2014 d102,1
2015 j103,1
2015 f103
2015 m102,2
2015 a102,5
2015 m103,4
2015 j103,6
2015 j 103,3
2015 a101,5
2015 s102
2015 o104,7
2015 n104,4
2015 d104,4
2016 j105,4
2016 f104,8
2016 m103,8
2016 a104,8
2016 m105,1
2016 j106,4
2016 j105,4
2016 a104,6
2016 s105,2
2016 o106
2016 n107,9
2016 d109,9
17 j107

Vertrouwen producenten industrie neemt opnieuw toe

Het vertrouwen van de industriële producenten is in februari verder toegenomen, maakte het CBS een paar weken geleden bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau vanaf maart 2008.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in februari ook positiever dan in januari. Ze waren vooral positiever over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in januari 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links