Drie procent meer omzet winkeliers centrum Amsterdam

© Hollandse Hoogte
De omzet van kleine en middelgrote winkelbedrijven in de Amsterdamse binnenstad groeide in 2016 met bijna 3 procent. Dat is minder dan de 9 procent omzetgroei in 2015. Dit blijkt uit CBS-onderzoek in opdracht van Vereniging Amsterdam City, de bedrijvenvereniging van de Amsterdamse binnenstad.

De omzet van winkels buiten de Amsterdamse binnenstad groeide harder dan in het centrum. In 2016 zetten die winkels ruim 6 procent meer om dan het jaar daarvoor. Dat is meer dan in 2015, toen de omzetgroei meer dan 5 procent was.

Omzetgroei horeca Amsterdam centrum ongewijzigd

Restaurants en cafés in het centrum wisten de omzetgroei in 2016 te handhaven op de ruim 5 procent die ook in 2015 werd gerealiseerd. Buiten het centrum van Amsterdam nam de horeca-omzet in 2016 met ruim 8 procent echter meer toe.

Van bedrijven in de dienstensector was de omzetgroei in 2016 groter in de binnenstad dan in de rest van Amsterdam. In het centrum groeide de omzet van deze bedrijven in 2016 met 8 procent, wat ruim 1 procentpunt meer is dan in de rest van de gemeente.