Omzetgroei

De omzetgroei is gebaseerd op de omzetcijfers van een panel van bedrijven. Kleine en middelgrote bedrijven zijn in dit onderzoek gedefinieerd als bedrijven met maximaal 50 miljoen euro jaaromzet. De cijfers over 2016 betreffen voorlopige cijfers.