Export landbouw stijgt met ruim 4 procent

Nederland exporteerde in 2016 voor 85 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2015, en meer dan ooit tevoren. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Ontwikkeling landbouwexport, aandeel landbouw in totale exportwaarde
 Exportwaarde (links)Aandeel landbouw (rechts)
200043,718,8
200145,618,9
200246,820,1
200346,619,9
200448,418,9
200550,317,9
200653,916,9
20075917
200865,217,6
200961,119,7
201067,518,2
201173,217,9
201276,617,8
201380,418,6
201481,118,7
201581,419,1
20168519,9

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, zoals bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daarna volgen vlees, zuivel en eieren, groenten en fruit.

Naast de export van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt in 2016 ook de export van hoogwaardige, kennisintensieve agroproducten (tertiaire landbouwgoederen). Inclusief deze technologische export komt de landbouwgerelateerde export uit op 94 miljard euro.

Importwaarde stijgt minder snel

De importwaarde van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt minder sterk (1,6 procent) dan de exportwaarde en komt uit op 57,1 miljard euro. Het verschil in waardeontwikkeling van de import en de export heeft deels te maken met prijsontwikkelingen. Terwijl de exportprijzen licht zijn gestegen, is er een kleine prijsdaling bij de invoer.

De handelsbalans komt hoger uit dan in 2015, het handelsoverschot in agrarische goederen neemt in 2016 toe met 2,7 miljard euro naar 27,9 miljard euro. Dit is 55 procent van het totale Nederlandse handelsoverschot.

Fruit en cacao zijn de belangrijkste agrarische importgoederen. Ontwikkelingen als het al dan niet slagen van oogsten, uitbreiding van areaal of verhoging van de productie in andere delen van de wereld hebben grote invloed op de waarden en de internationale handelscijfers van Nederland.

Fruitexport vooral wederuitvoer

De belangrijkste exportproducten zijn sierteelt, vlees, zuivel en eieren en groenten. Fruit is vaak van buitenlandse kweek en daarmee geen prominent Nederlands exportproduct.

Samenstelling export belangrijkste landbouwgoederen, 2016
 WederuitvoerUitvoer Nederlands product
Sierteelt17,72
Vlees0,866,93
Zuivel en eieren1,245,98
Groenten0,975,59
Fruit3,921,1
Dranken1,53,17
Bereidingen van groenten en fruit1,433,17
Bereidingen van graan, meel, melk0,733,84

Fruit komt zonder wederuitvoer op een achttiende plek op de lijst van belangrijkste landbouwexportproducten. Daartegenover staat dat bereidingen van graan, meel en melk drie plekken hoger staan als wordt gecorrigeerd voor wederuitvoer. Daarbij valt te denken aan babymelkpoeder, een belangrijk exportproduct dat voor het overgrote deel van Nederlandse makelij is.

Duitsland belangrijkste handelspartner

De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25 procent naar Duitsland. De afzet naar Duitsland bestaat vooral uit aardappelen, groente en fruit (18 procent), sierteelt (12 procent) en dieren en vlees (12 procent). Voor sommige agrarische producten, zoals consumptie-eieren en levende varkens gaat zelfs driekwart van de Nederlandse export naar Duitsland.

Nederland heeft in 2016 voor 57,1 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Duitsland is met 10,7 miljard euro (19 procent) het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert. Op enige afstand volgen België en Frankrijk.

Infographic, Handel in agrarische goederen naar herkomst en bestemming

Nederland belangrijkste herkomstland van Duitse agrarische import

Met een aandeel van 24 procent in de Duitse agrarische goederenimport heeft Nederland een zeer sterke positie op de Duitse markt. Dit aandeel nam in 2016 iets toe. Frankrijk is het tweede belangrijke herkomstland in de Duitse agrarische import. Het aandeel van Frankrijk bleef gelijk ten opzichte van 2015.